ΕΛΤΟΝ: Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρική στη Σερβία

Η ΕΛΤΟΝ γνωστοποιεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ELTON CORPORATION DOO, θυγατρικής της εταιρίας κατά 100% που εδρεύει στο Βελιγράδι της Σερβίας, κατά το ποσό των 100.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΕΛΤΟΝ.

ΕΛΤΟΝ: Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρική στη Σερβία
Η ΕΛΤΟΝ γνωστοποιεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ELTON CORPORATION DOO, θυγατρικής της εταιρίας κατά 100% που εδρεύει στο Βελιγράδι της Σερβίας, κατά το ποσό των 100.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΕΛΤΟΝ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας της θυγατρικής.ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v