Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Συρρίκνωση ζημιών σε όμιλο - μητρική

Οι ζημίες μετά από φόρους του ομίλου της Βαρβαρέσος για το εξάμηνο του 2007 ανήλθαν σε 1,37 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,08 εκατ. ευρώ το 2006. Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 1,23 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,33 εκατ. ευρώ το 2006.

Βαρβαρέσος: Συρρίκνωση ζημιών σε όμιλο - μητρική
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας Βαρβαρέσος για το πρώτο εξάμηνο του 2007 διαμορφώθηκε σε 13,08 εκατ. ευρώ από 15,71 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 8,87 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου εξαμήνου του 2007 ανήλθαν σε 611 χιλ. ευρώ έναντι 625 χιλ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2006.

Οι ζημίες προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε 1,19 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,15 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 1,23 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,33 εκατ. ευρώ το 2006.

Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του 2007 διαμορφώθηκε σε 13,10 εκατ. ευρώ από 16,48 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο εξάμηνο του 2007 ανήλθαν σε 492 χιλ. ευρώ έναντι 367 χιλ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 1,33 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,72 εκατ. ευρώ. Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,37 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,08 εκατ. ευρώ το 2006.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v