Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στα 6,3 εκατ. οι προ φόρων ζημιές στο εννεάμηνο

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων της Νίκας ανήλθαν στο εννεάμηνο του 2015 σε ζημιές €6,38 εκατ. έναντι ζημιών € 6,50 εκατ. το 2014. Ο κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση 9,4% και ανήλθε σε €37,72 εκατ. ευρώ.

Νίκας: Στα 6,3 εκατ. οι προ φόρων ζημιές στο εννεάμηνο
Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο Εννεάμηνο του 2015 διαμορφώθηκε σε € 34,60 εκατ. έναντι €37,57 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι μειωμένος κατά 7,9%.

Στο Εννεάμηνο 2015 οι πωλήσεις των branded προϊόντων ΝΙΚΑΣ σημείωσαν μικρή πτώση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σε μια στάσιμη αγορά, ενώ το συνολικό μερίδιο αγοράς της Εταιρείας μειώθηκε οριακά στο 12,0% σε όγκο και στο 13,8% σε αξία. (NIELSEN YTD Σεπτέμβριος 2015).

Πτώση κατά 13,8 σημείωσαν και τα μεικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε €8,71 εκατ. έναντι €10,10 εκατ. στο Εννεάμηνο του 2014, με το περιθώριο μικτού κέρδους να ανέρχεται σε 25,2% επί του κύκλου εργασιών έναντι 26,9% το 2014.

Η πτώση αυτή στα μεικτά κέρδη, οφείλεται εν μέρει στη σημαντική αύξηση που παρατηρείται στις τιμές κάποιων βασικών Α΄ υλών στη διεθνή και εγχώρια αγορά (κυρίως γαλοπούλα), σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι αλλά και στο έντονο προωθητικό πλάνο και τις προσφορές της Εταιρείας προς τους καταναλωτές . Παρόλα αυτά, η Εταιρεία και ο Όμιλος κατάφεραν να συγκρατήσουν την πτώση στο μικτό τους κέρδος, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον εξορθολογισμό του μίγματος πωλήσεων με επικέντρωση σε κερδοφόρους κωδικούς και πιο επικερδή κανάλια διανομής.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο Εννεάμηνο του 2015 σε ζημιές €0,47 εκατ. έναντι ζημιών €1,97 εκατ. το Εννεάμηνο του 2014, σημειώνοντας βελτίωση κατά € 1,5 εκατ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €2,04 εκατ. έναντι ζημιών €3,64 εκατ. του Εννεαμήνου του 2014, σημειώνοντας βελτίωση κατά €1,60 εκατ.

Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν στο Εννεάμηνο του 2015 σε ζημιές €6,34 εκατ. έναντι ζημιών € 6,98 εκατ. το 2014, σημειώνοντας βελτίωση κατά € 0,64 εκατ.

Η στρατηγική της Εταιρείας Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ παραμένει σταθερή και στοχεύει:

Στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα, προσφέροντας στον καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες
Στην απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας
Στην περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας και βελτίωση των μεριδίων αγοράς
Στην ενίσχυση της παρουσίας μας στη μικρή Λιανική
Στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της Εταιρείας

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση κατά 9,4% και ανήλθε στο Εννεάμηνο του 2015 σε €37,72 εκατ. έναντι €41,64 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €9,72 εκατ. έναντι €11,50 εκατ. το Εννεάμηνο του 2014, μειωμένο κατά 15,5%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 25,8% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 27,6% το 2014.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο Εννεάμηνο του 2015 σε ζημιές €0,32 εκατ. έναντι ζημιών €0,56 εκατ. το Εννεάμηνο του 2014, σημειώνοντας βελτίωση κατά € 0,24 εκατ.

Τα Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €2,47 εκατ. έναντι ζημιών €2,84 εκατ. το Εννεάμηνο του 2014, σημειώνοντας βελτίωση κατά €0,37 εκατ.

Τέλος, τα Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν στο Εννεάμηνο του 2015 σε ζημιές €6,38 εκατ. έναντι ζημιών € 6,50 εκατ. το 2014, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v