Έλτον: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 70% τουρκικής εταιρίας

Ο όμιλος σχεδιάζει την περεταίρω και σταδιακή ανάπτυξή της παρουσίας της νέας θυγατρικής εταιρίας σε νέες γεωγραφικά αγορές, εντός και εκτός της γειτονικής χώρας.

Έλτον: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 70% τουρκικής εταιρίας

Η Έλτον Διεθνούς Εμπορίου ΑΕΒΕ σε συνέχεια της από 20/10/2015 σχετικής ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των εμπορικών δραστηριοτήτων του ομίλου, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών εταιρίας με έδρα στην Κωνσταντινούπολη στην οποία ο όμιλος δεν είχε έως τώρα συμμετοχή και με αντικείμενο όμοιο με αυτό της δραστηριότητας του ομίλου, ήτοι την προώθηση πρώτων υλών και χημικών α΄ υλών.

Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος Έλτον διά της 100% θυγατρικής του Elton Corporation SA Ρουμανίας, απέκτησε συμμετοχή σε ποσοστό 70% στην ανώνυμη εταιρία "Marmara Endustriyel Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi" με έδρα στον Δήμο Besiktas της Κωνσταντινούπολης.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο της προώθησης και διανομής πρώτων υλών και χημικών α΄ υλών στους τομείς:

• Τροφίμων
• Ζωοτροφών
• Βιομηχανικών Εφαρμογών
• Φαρμάκων, Καλλυντικών & Απορρυπαντικών
• Επεξεργασίας Νερού και Επιφανειών

Ο όμιλος σχεδιάζει να αναπτύξει σταδιακά την ήδη ευρεία δραστηριότητα της νέας θυγατρικής, περεταίρω και στους λοιπούς τομείς δραστηριοποίησής του.

Με την νέα θυγατρική του εταιρία στην Τουρκία, ο όμιλος διαθέτει πλέον πρόσβαση σε μια αγορά άνω των 800 δισ. δολαρίων Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος και 78 εκατ. πληθυσμού εκ του οποίου μέσω της υφιστάμενης παρουσίας της νέας θυγατρικής εταιρίας στην Κωνσταντινούπολη και στην Σμύρνη, σε συνολικό πληθυσμό 20 εκατομμυρίων ανθρώπων (15 εκατ. και 5 εκατ. αντιστοίχως).

Ο όμιλος σχεδιάζει επίσης την περεταίρω και σταδιακή ανάπτυξή της παρουσίας της νέας θυγατρικής εταιρίας σε νέες γεωγραφικά αγορές, εντός και εκτός της χώρας.

Ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών, για την 12μηνη χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015, της νέας θυγατρικής εταιρίας ανέρχεται περί τα 11 εκατ. Τουρκικών Λιρών ή 3,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Έλτον, το τίμημα δεν θα επηρεάσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου, ενώ η εν λόγω εξαγορά δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3.1.7 του κανονισμού του Χ.Α.

Σύμβουλος για την υλοποίηση της συναλλαγής ήταν η Core Capital Partners, με την οποία ο όμιλος Έλτον συνεργάσθηκε αποκλειστικά, με ουσιαστική της συνεισφορά και στην χαρτογράφηση της αγοράς της Τουρκίας.

Ο όμιλος συνεπής στην εφαρμογή του στρατηγικού του σχεδιασμού, μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εξαγοράς αυτής, επιτυγχάνει την διείσδυσή του σε μία εκ των σημαντικότερων και διαρκώς ανερχόμενων αγορών, αυτήν της Τουρκίας, η οποία δύναται να αποτελέσει και βάση για τα επόμενα αναπτυξιακά του σχέδια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v