ΟΛΠ: Στην Cosco το 67% του ΟΛΠ, με προσφορά €368,5 εκατ.

Δεκτή έκανε το ΤΑΙΠΕΔ τη βελτιωμένη προσφορά της κινεζικής Cosco για το 67% του ΟΛΠ. Στα 368,5 εκατ. το τίμημα, στο 1,5 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος του deal. Ο διαγωνισμός, οι υποχρεώσεις των Κινέζων και το δικαίωμα βέτο του ελληνικού δημοσίου.

ΟΛΠ: Στην Cosco το 67% του ΟΛΠ, με προσφορά €368,5 εκατ.

Με προσφορά που προσεγγίζει τα 369 εκατ. ευρώ, η κινεζική Cosco θα είναι σύντομα και επισήμως ο νέος βασικός μέτοχος του ΟΛΠ. Οι Κινέζοι κατέθεσαν βελτιωμένη προσφορά στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), το διοικητικό συμβούλιο του οποίου συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα για το θέμα.

Η προσφορά της Cosco, που βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία του OΛΠ (περί τα 323 εκατ.ευρώ), αφορά στο 67% των μετοχών του οργανισμού που διαχειρίζεται το λιμάνι του Πειραιά. Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής απαιτείται, όμως, σειρά διαδικασιών με πρώτη την έκτακτη γενική συνέλευση του οργανισμού, προκειμένου να εγκρίνει τη νέα σύμβαση παραχώρησης με το ελληνικό δημόσιο. Ακολουθεί η έγκριση της συμφωνίας μετόχων μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Cosco από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την ελληνική Βουλή.

Οι Κινέζοι, που διαχειρίζονται ήδη τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του OΛΠ, έμειναν μέχρι τέλους στο παιχνίδι της διεκδίκησης παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό πως σήμερα και αύριο έχει προκηρυχθεί απεργία των λιμενεργατών, με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων (containers) του Πειραιά. Η πώληση του OΛΠ αποτελεί τον πρώτο διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης που ολοκληρώνεται επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και επί της σημερινής διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ. Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού είχαν προκριθεί πέντε όμιλοι, αλλά τελικώς δεσμευτική προσφορά κατέθεσε μόνο η Cosco.

Η επιμονή του κινεζικού ομίλου συνδέεται με το ευρύτερο σχέδιο για μετατροπή του Πειραιά σε διαμετακομιστικό κόμβο μεταφοράς των ασιατικών προϊόντων προς την Ευρώπη. Γι’ αυτό και η Cosco διεκδικεί το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο ενώ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα διακίνησης φορτίων που σήμερα είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Οπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, έκανε αποδεκτή την από 20 Ιανουαρίου 2016 βελτιωτική προσφορά της Cosco Group (Hong Kong) Limited στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του 67% των μετοχών εκδόσεως της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.».

Τo ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε την παραπάνω εταιρεία πλειοδότη και την κάλεσε να υποβάλει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να ανακηρυχθεί «Προτιμώμενος Επενδυτής», σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Η Cosco Group (Hong Kong) Limited, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, κατέθεσε σήμερα βελτιωτική δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 67% της εταιρείας OΛΠ ΑΕ, προσφέροντας τίμημα 22 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 368,5 εκατ. ευρώ για το ποσοστό του 67%. 

Σημειώνεται ότι ο τίτλος του OΛΠ έκλεισε σήμερα στο Χρηματιστήριο στα 12,95 ευρώ, με απώλειες 4%. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ

Εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη για το ΤΑΙΠΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί η σημερινή υποβολή σημαντικά βελτιωμένης προσφοράς από την Cosco Group (Hong Kong) Limited για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού.

Η Cosco Group (Hong Kong) Limited, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, κατέθεσε σήμερα βελτιωτική δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 67% της εταιρείας OΛΠ ΑΕ, προσφέροντας τίμημα 22 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 368,5 εκατ. ευρώ για το ποσοστό του 67%. Κατά την αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς, το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις, τις οποίες εκπόνησαν δύο (2) διαφορετικοί αποτιμητές για τον OΛΠ.

Με την εξέλιξη αυτή επιτυγχάνεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των 368,5 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι τη λήξη της παραχώρησης το 2052.

Η συναλλαγή διαρθρώνεται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο η Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει ποσό ύψους 280,5 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ και θα καταστεί μέτοχος 51% του ΟΛΠ. Εντός διαστήματος πέντε ετών, εφόσον έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους που περιγράφονται στη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA), συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων, η Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον 88 εκατ. ευρώ και θα αυξήσει το μερίδιό της στην OΛΠ από 51% σε 67% (δεύτερο στάδιο).

Το Ελληνικό Δημόσιο θα επωφεληθεί επίσης από πληρωμές μερισμάτων για το ποσοστό 16% μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης καθώς και από τις πληρωμές τόκων για τα αντίστοιχα κεφάλαια που θα έχουν κατατεθεί από την Cosco Group (Hong Kong) Limited ως εγγύηση για την απόκτηση του υπόλοιπου ποσοστού του OΛΠ, καθώς και από τη διανομή μερίσματος για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7%, το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να κατέχει.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.

Η Morgan Stanley και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και οι Αλεξίου - Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι, οι Hamburg Port Consulting (HPC) και η Marnet ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι, για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ.

Οι υποχρεώσεις της Cosco

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας και την πλήρωση των όρων αυτής, θα γίνει η μεταβίβαση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου στην Cosco. Το υπόλοιπο 16% θα μεταβιβαστεί στο τέλος της πρώτης πενταετίας, μετά την ολοκλήρωση των συμφωνημένων υποχρεωτικών επενδύσεων, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Αυτές αφορούν μεταξύ άλλων, κατά προτεραιότητα, την κρουαζιέρα και τη ναυπηγοεπισκευή. Επιπλέον επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τη δεύτερη πενταετία.

- Εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντικό ύψος επιπλέον επενδύσεων μέχρι τη λήξη της παραχώρησης το 2052 (άλλα €270 εκατ. μεταξύ 2027-2052).

- Οι δύο ανεξάρτητοι αποτιμητές έδωσαν εύρος αποτίμησης για τον OΛΠ από 18,4 έως 21,2 ευρώ ανά μετοχή.

- Η πρώτη οικονομική προσφορά της Cosco Group (Hong Kong) Limited ήταν 17,5 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 293,125 εκατ. ευρώ για το ποσοστό του 67% του OΛΠ, που αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση ύψους 437,5 εκατ. ευρώ.

- Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί 23% του μετοχικού κεφαλαίου του OΛΠ και 3 θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τη μεταβίβαση του 16%. Μετά τη μεταβίβαση του 16%, το Δημόσιο παραμένει με 7% και μία θέση στο ΔΣ.

- Το μέρισμα της οικονομικής χρήσης 2015 θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Από την εισαγωγή της OΛΠ στο ΧΑ (2002) έχουν εισπραχθεί μόλις 27,15 εκατ. ευρώ από μερίσματα για τη συμμετοχή του κατά 74% στον Οργανισμό (κατά μέσο όρο €2 εκατ. ετησίως).

Για το αντίστοιχο διάστημα (2002-2014), το συνολικό αντάλλαγμα παραχώρησης που εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο βάσει της σύμβασης παραχώρησης ανήλθε σε μόλις 29,59 εκατ. ευρώ (κατά μέσο όρο €2 εκατ. ετησίως).

- Έχει διασφαλιστεί ότι ο OΛΠ υπό ιδιωτικό έλεγχο θα διατηρήσει την έδρα του στην Ελλάδα και θα παραμείνει εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Και αυτό γιατί το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί δικαίωμα βέτο στα παρακάτω θέματα:
* Αποχώρηση της εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών
* Μεταφορά της έδρας της εταιρίας εκτός Ελλάδος
* Οποιαδήποτε απόφαση που είναι σε παράβαση της Σύμβασης Παραχώρησης

- Το ελληνικό δημόσιο θα συνεχίσει να διαχειρίζεται/εποπτεύει όλες τις διοικητικές λειτουργίες του λιμένα και τις λιμενικές υποδομές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες, μέσω της νέας Αρχής Λιμένος.

- Δεν πωλούνται οι λιμενικές εγκαταστάσεις, αλλά ο ΟΛΠ, η εταιρεία που λειτουργεί ως παραχωρησιούχος τους μέχρι το 2052.

- Με τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, η διαχείριση όλων των λιμενικών υποδομών, πλήρως λειτουργικών, επιστρέφεται στο ελληνικό δημόσιο μαζί με όλες τις επενδύσεις και υποδομές που έχουν αναπτυχθεί και υλοποιηθεί και απαιτούνται για τη λειτουργία τους.

Δηλώσεις φορέων για τη συμφωνία Cosco - OΛΠ

Νίκος Αρβανίτης, Επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης

«Ο κόσμος της παραγωγής και της εργασίας αισθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος και δικαιωμένος από την ιδιωτικοποίηση του πρώτου λιμανιού της χώρας. Αναμένουμε ο πλειοδότης να αναπτύξει πλήρως το επενδυτικό του πρόγραμμα με πελατοκεντρικό χαρακτήρα, που θα οδηγήσει στην αύξηση των δραστηριοτήτων του Πειραιά, τις θέσεις εργασίας κα θα δημιουργήσει σημαντικά οφέλη για τις εταιρείες μας, την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία. Ευχόμαστε να υλοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων που εκπονεί η κυβέρνηση προς όφελος της ελληνικής οικονομίας».

Μιχάλης Σακέλλης, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ)

«Μεγάλη η ικανοποίηση για τη συμφωνία. Διαφυλάσσονται τα συμφέροντα της ακτοπλοΐας. Διευρύνονται επενδυτικά τα σχέδιά μας για την εξέλιξη του κλάδου. Θα υπάρξει και έλεγχος για τις ταρίφες των λιμενικών τελών».

Γιάννης Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιχειρηματικού Πάρκου Σχιστού

«Εύχομαι να ανοίξουν οι δουλειές για να αντμετωπίσουμε την μάστιγα της ανεργίας, να ενωθούν καράβια και το λιμάνι να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. Δουλειές, δουλειές, δουλειές... Είμαστε πολλοί ικανοποιημένοι από την εξέλιξη στον ΟΛΠ».

Χρήστος Μακρυαλέας, Managing Director, Inchcape Shipping Services, Greece

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εξέλιξη αυτή. Θετική κίνηση, η οποία θα οδηγήσει σε αύξησης της κίνησης για το λιμάνι του Πειραιά. Θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την κρουαζιέρα και ελπίζουμε να δούμε και αύξηση της τουριστικής κίνησης από Κίνα. Υπάρχουν και μικρότερα peoject σε άλλα λιμάνια, που περιμένουμε με αγωνία ανάλογη θετική έκβαση».

Μιχάλης Νομικός, Πρόεδρος Donomis Cruise Services

«Ξημερώνει μια καινούργια μέρα για το λιμάνι του Πειραιά και για τη χώρα. Δουλειές για όλους και έσοδα για το κράτος, όπως έχει ήδη δείξει η Cosco. Είναι δεδομένο ότι θα αναβαθμιστεί η κρουαζιέρα και η ανταγωνιστικότητα του Πειραιά στη Μεσόγειο».

Θεόδωρος Κόντος, Πρόεδρος Ένωσης Εφοπλιστών κρουαζιερόπλοιων & φορέων Ναυτιλίας

«Στηρίζουμε και χαιρετίζουμε την εξέλιξη αυτή. Θα αναβαθμιστεί το κομμάτι της κρουαζιέρας και ανοίγονται μεγάλες προοπτικές για τον κλάδο. Θα βοηθηθεί ο τουρισμός με την έλευση των Κινέζων. Δεν συμφωνούμε σε κάποια πλάνα, αλλά στηρίζουμε τη συμφωνία».

Γιάννης Χατζηαντωνίου, Πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης

«Χαιρετίζουμε την εξέλιξη για τον ΟΛΠ. Είμαστε χαρούμενοι για τις προοπτικές που ανοίγονται για το λιμάνι».

Βύρων Βασιλειάδης, Πρόεδρος Antipollution, Green

«Πρόκειται για μια εξαιρετική συμφωνία, που συνεπάγεται και μια ιστορική ημέρα για τον Πειραιά».

 

 

Φώτης Κόλλιας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v