Coca Cola HBC: Στα 280,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2015

Αύξηση του όγκου πωλήσεων το 2015 ανακοίνωσε η Coca Cola HBC. Προτείνει μέρισμα 0,4 ευρώ ανά μετοχή. Ικανοποιημένη η διοίκηση από την πρόοδο στη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε. Ποιες είναι οι προοπτικές για το τρέχον έτος.

Coca Cola HBC: Στα 280,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2015

Πτώση 4,9% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της Coca Cola HBC στο σύνολο της χρήσης 2015 και διαμορφώθηκαν στα 280,3 εκατ. ευρώ, από 294,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. 

Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη, ωστόσο, ήταν αυξημένα κατά 13,3% στα 314,3 εκατ. ευρώ, από 277,4 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2,5% στα 6,346 δισ. ευρώ, ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,6% στα 2,055 δισ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,8% ανερχόμενα σε €418,2 εκατ., σε δημοσιευμένη βάση, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €473,2 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 11,4%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει μέρισμα ανά μετοχή €0,40, μια αύξηση της τάξης του 11,1% σε σύγκριση με το μέρισμα του 2014.

Ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Είμαι ικανοποιημένος από την πρόοδο που συντελέστηκε το 2015. Για πρώτη φορά στην τελευταία πενταετία οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε και τα περιθώρια κέρδους βελτιώθηκαν σημαντικά. Οι εμπορικές μας πρωτοβουλίες υποστήριξαν τον όγκο πωλήσεων, ενώ παράλληλα επιτύχαμε περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της κερδοφόρου ανάπτυξης.

Οι συνθήκες στην Ευρώπη παρουσιάζουν ελαφρά βελτίωση, ενώ οι χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από τις τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δύσκολες εμπορικές συνθήκες. Στη διάρκεια του 2016 θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράσεις για να υπερβούμε τα εμπόδια που προκύπτουν σε κάθε χώρα που δραστηριοποιούμαστε. Σε γενικές γραμμές, πιστεύουμε ότι ο Όμιλος έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να πετύχει περαιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων αλλά και αύξηση του περιθωρίου κέρδους σε σχέση με το 2015».

Οι προοπτικές για το 2016

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της η Coca Cola HBC, «το 2016 είναι ένα έτος που χαρακτηρίζεται από μεγάλη αστάθεια. Στη ζώνη του Ευρώ, οι προοπτικές ανάπτυξης αναθεωρούνται προς τα επάνω, αντανακλώντας έτσι τα αναμενόμενα οφέλη από τις εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου και των πρώτων υλών και τις ευνοϊκές χρηματοδοτικές συνθήκες. Στον αντίποδα, για τις χώρες που εξάγουν αυτές τις πρώτες ύλες οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη αναθεωρούνται προς τα κάτω.

Στις χώρες μας, οι προοπτικές είναι ανάμεικτες. Από τη μία, αναμένουμε μεταστροφή από αποπληθωρισμό σε πληθωρισμό και βελτίωση των επιπέδων ανεργίας και της ιδιωτικής κατανάλωσης σε πολλές από τις αγορές μας λόγω των χαμηλών τιμών του πετρελαίου. Από την άλλη, οι πετρελαιοεξαγωγικές χώρες όπως η Ρωσία και η Νιγηρία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενες προκλήσεις παρά το – κατά τα άλλα – βελτιωμένο τοπίο των αναδυόμενων αγορών.

Οι εμπορικές πρωτοβουλίες που υιοθετήσαμε το 2015 αποδείχθηκαν αποτελεσματικές και οδήγησαν σε μεγαλύτερη αύξηση του όγκου πωλήσεων και στους τρεις τομείς δραστηριοποίησης. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την επιτυχημένη πορεία και να προγραμματίσουμε παρόμοιες ενέργειες και το 2016. Με το βλέμμα στο μέλλον, αναμένουμε να διατηρήσουμε την αύξηση του όγκου πωλήσεων και στις τρεις αγορές μας.

Ένας από τους βασικούς τομείς για το 2016 είναι η διαχείριση της αύξησης των εσόδων. Έχουμε προγραμματίσει ενέργειες αύξησης της τιμής των προϊόντων μας σε αγορές που έχουν υποστεί την επίπτωση από τις δυσμενείς συναλλαγματικές μεταβολές και σε αγορές όπου υποχωρούν οι αποπληθωριστικές πιέσεις. Επιπλέον, θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να διαθέτουμε το κατάλληλο σήμα, στην κατάλληλη συσκευασία, στην κατάλληλη τιμή, για το κατάλληλο κανάλι διανομής έτσι ώστε να επιτύχουμε καλύτερη αξία για κάθε κιβώτιο που διαθέτουμε στην αγορά. Αναμένουμε σημαντική βελτίωση των καθαρών εσόδων από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση στο σύνολο του έτους και για τους τρεις τομείς δραστηριοποίησης.

Η πρόσφατη αστάθεια του ρωσικού ρουβλίου και ο κίνδυνος υποτίμησης του νάιρα Νιγηρίας δεν επιτρέπουν να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο πιθανός αντίκτυπος των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα αποτελέσματά μας. Λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση των θέσεων αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου και τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, αναμένουμε να επηρεαστούν δυσμενώς τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη από τις συναλλαγματικές μεταβολές κατά περίπου €135 εκατ. σε ετήσια βάση.

Οι τιμές της ζάχαρης τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται από τα χαμηλά επίπεδα του 2015 και οι τιμές της ρητίνης PET, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τις τιμές του πετρελαίου, αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, αν η τιμή του πετρελαίου διατηρηθεί στα τρέχοντα επίπεδα για το υπόλοιπο του έτους. Δεδομένου ότι έχουμε συνάψει συμβόλαια που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών σε ζάχαρη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών μας σε ζάχαρη για τις υπόλοιπες χώρες για το 2016, και με βάση τις τρέχουσες τιμές του πετρελαίου, είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να περιορίσουμε την αύξηση του συνολικού κόστους για πρώτες ύλες ανά κιβώτιο σε χαμηλό μονοψήφιο αριθμό σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση.

Συνεχίζονται οι προσπάθειές μας για περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας στη βάση λειτουργικού κόστους. Με σύμμαχο την αναμενόμενη αύξηση στα έσοδά μας, αναμένουμε σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε ετήσια βάση.

Σε γενικές γραμμές, κύριος άξονας των ενεργειών μας για το 2016 θα είναι η περαιτέρω ισχυροποίηση των φετινών επιδόσεων με άλλον έναν χρόνο αύξησης του όγκου πωλήσεων και εσόδων σε συνδυασμό με αύξηση του περιθωρίου κέρδους. Τα σχέδιά μας είναι άρτια οργανωμένα και η πορεία μας μέχρι τώρα αποδεικνύει ότι είμαστε ικανοί να λάβουμε τις κατάλληλες ενέργειες στις χώρες όπου αντιμετωπίζουμε δυσμενείς εμπορικές συνθήκες. Τα προγράμματα βελτίωσης της αποδοτικότητας έχουν, με την πάροδο των ετών, οικοδομήσει μια ισχυρή βάση. Έτσι, καθώς η εικόνα πολλών από τις ευρωπαϊκές μας αγορές βελτιώνεται σιγά σιγά, αναμένουμε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την βάση».

***Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Coca Cola HBC δημοσιεύονται στη στήλη "Συνοδευτικό Υλικό" 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v