Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Ανανέωσε τη σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την Eurobank Equities

Ανανεώθηκε για ένα ακόμη έτος και ειδικότερα μέχρι την 1η Μαρτίου 2017.

Πλαίσιο: Ανανέωσε τη σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την Eurobank Equities
Η Πλαίσιο ανακοίνωσε ότι η διάρκεια της από 16 Φεβρουαρίου 2015 σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει συνάψει με την Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, ανανεώθηκε για ένα (1) ακόμη έτος και ειδικότερα μέχρι την 1η Μαρτίου 2017.

Σημειώνεται ότι με βάση την ως άνω σύμβαση και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της, η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, με την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδοτρίας και προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v