Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 30 Μαΐου η τακτική Γ.Σ. της Alpha Αστικά Ακίνητα

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Αστικά Ακίνητα, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εισηγμένης, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου 2016. Το Δ.Σ. θα προτείνει στη Γ.Σ. τη μη διανομή μερίσματος για το 2015.

Στις 30 Μαΐου η τακτική Γ.Σ. της Alpha Αστικά Ακίνητα
Η Alpha Αστικά Ακίνητα, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2016 το οποίο έχει ως εξής:

- Η ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) των ετησίων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016.

- Η ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως της χρήσεως 2015 και των Στοιχείων και Πληροφοριών της χρήσεως 2015, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.astikaakinita.gr).

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Μαΐου 2016.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

Η Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v