Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 15 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Καρέλιας

Η έναρξη καταβολής μερίσματος της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016.

Στις 15 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Καρέλιας

H ΚΑΡΕΛΙΑ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2016:

-Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2015 και των Ετήσιων Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων της χρήσεως 2015, που συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Α, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.Karelia.gr): Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016.

-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016.

-Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2015: Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.

-Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος Χρήσεως 2015 (record-date): Τρίτη 21 Ιουνίου 2016.

-Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος: Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016.

-Σημειώνεται ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v