Μαθιός Πυρίμαχα: Βελτίωση επιδόσεων με όπλο τις εξαγωγές

Παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση που παρατηρείται στην εγχώρια οικοδομική δραστηριότητα, η εισηγμένη βελτίωσε τις επιδόσεις της το 2015. Μέσα στη φετινή χρονιά θα επιδιώξει να διευρύνει περαιτέρω τις εξαγωγικές της δραστηριότητες.

Μαθιός Πυρίμαχα: Βελτίωση επιδόσεων με όπλο τις εξαγωγές

Άνοδο πωλήσεων κατά 3,5% (από τα 12,6 στα 13,06 εκατ. ευρώ) σημείωσε πέρυσι η Μαθιός Πυρίμαχα, βασιζόμενη στις εκτός Ελλάδας εργασίες, καθώς η εγχώρια συγκυρία ήταν έντονα αρνητική (οικοδομική και παραγωγική δραστηριότητα).

Επιπλέον, βελτίωση παρατηρήθηκε και στα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης, καθώς:

• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν από τα 833 χιλ. στο 1,312 εκατ. ευρώ.
• Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων πέρασαν σε θετικό πεδίο (+472 χιλ. έναντι -22 χιλ. ευρώ).
• Τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα -203 χιλ. ευρώ (έναντι -617 χιλ. το 2014) επιβαρυνόμενα και με «πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχών και υπεραξίας» ύψους 100 χιλ. ευρώ.
• Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2015 διαμορφώθηκαν στα 8,5 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τις προοπτικές του 2016, η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρει:

«Οι τρέχουσες συνθήκες δεν οδηγούν σε αισιόδοξες προοπτικές εξέλιξης, καθώς η ανάκαμψη του οικοδομικού κλάδου και της οικοδομικής δραστηριότητας εξαρτάται άμεσα από την οικονομική ανάπτυξη και την επακόλουθη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, την άνοδο της απασχόλησης και την βελτίωση της τραπεζικής χρηματοδότησης και ρευστότητας.

Η συνέχιση των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στις τράπεζες, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους εταίρους, απαιτεί οι επιχειρήσεις να επιδείξουν την μέγιστη ικανότητας τους προσαρμογής στις νέες συνθήκες προκειμένου να επιβιώσουν. Οι επιχειρηματικές απώλειες είναι μεγάλες και συνεχώς αυξάνονται, και οι επιχειρήσεις καλούνται να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να δημιουργήσουν υπεραξία για τις ίδιες και το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, οι προοπτικές του Ομίλου για το 2016 διαγράφονται θετικές. Η εφαρμογή από τον Όμιλο της μακροχρόνιας στρατηγικής της για επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό δίνει την δυνατότητα να υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης. Πρωταρχικός στόχος της διοίκησης του Ομίλου παραμένει η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του, η επέκταση των δραστηριοτήτων του σε νέες αγορές, η περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών με εξωστρεφή προορισμό, περιορίζοντας τα λειτουργικά κόστη και επικεντρώνοντας στην αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Ο Όμιλος συνεχίζει με συνέπεια τη στρατηγική περαιτέρω γεωγραφικής εξάπλωσης σε νέες αγορές που δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση, την ισχυρή παρουσία στις χώρες που δραστηριοποιείται με νέα προϊόντα , την αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προκύψουν και παραμένει επικεντρωμένος στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της κερδοφόρας ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του».

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v