Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Επιστρέφει αποθεματικά στους μετόχους

Πέρα από την επικείμενη διανομή μερίσματος ύψους 8 λεπτών ανά μετοχή για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2007, η διοίκηση της εταιρίας Νάκας θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση της 31ης Οκτωβρίου την επιπρόσθετη διανομή 2 λεπτών ανά μετοχή μέσα από τη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών.

Νάκας: Επιστρέφει αποθεματικά στους μετόχους
Πέρα από την επικείμενη διανομή μερίσματος ύψους 8 λεπτών ανά μετοχή για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2007, η διοίκηση της εταιρίας Νάκας θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση της 31ης Οκτωβρίου την επιπρόσθετη διανομή 2 λεπτών ανά μετοχή μέσα από τη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών.

Έτσι, το συνολικό μέρισμα προς τους μετόχους θα ανέλθει σε 10 λεπτά ανά μετοχή και το σύνολο των διανεμηθέντων μερισμάτων θα υπερβαίνει τη συνολική κερδοφορία της χρήσης (διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων).

Σε κάθε περίπτωση, το μέρισμα των 10 λεπτών είναι κατά 40% χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (14 λεπτά) και αυτό οφείλεται στη σημαντική υποχώρηση των κερδών κατά την παρελθούσα χρήση.

Στ. Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v