Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Τη διανομή μερίσματος €0,48 στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. αποφάσισε η ΓΣ

Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. (Ελληνικών Πιστοποιητικών) που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τετάρτη 27η Απριλίου 2016 (record date).

Mermeren: Τη διανομή μερίσματος €0,48 στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. αποφάσισε η ΓΣ

Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 στις εγκαταστάσεις της Mermeren Kombinat AD Prilep έλαβε χώρα η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Οι μέτοχοι που είτε μετείχαν είτε αντιπροσωπεύτηκαν ήταν 6 (έξι) και αντιπροσώπευαν το 88,56% των συνολικών μετοχών τής Εταιρείας. Ολες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Σύμφωνα με τα θέματα τής ημερήσιας διάταξης:

Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος από κέρδη εις νέον συσσωρευθέντα μέχρι την 31/12/2014, ποσού € 0,48 ανά μετοχή (μεικτό) (1 Eυρώ = 61,5 Δηνάρια).

Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. (Ελληνικών Πιστοποιητικών) που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τετάρτη 27η Απριλίου 2016 (record date). Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των ΕΛ.ΠΙΣ. στο Χ.Α. με δικαίωμα μερίσματος θα είναι η 25η Απριλίου 2016 και πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των ΕΛ.ΠΙΣ. χωρίς δικαίωμα μερίσματος (ημέρα αποκοπής) θα είναι η 26η Απριλίου 2016. Με νεότερη ανακοίνωση προς τους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. η Τράπεζα Πειραιώς (ως εκδότης των ΕΛ.ΠΙΣ.) θα ενημερώσει για τον ακριβή χρόνο και τρόπο καταβολής του μερίσματος.

Εξελέγησαν τα παρακάτω νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- Ο κ. Περικλής Νικολάου ως εκτελεστικό μέλος

- Ο κ. Γεώργιος Κολιαστάσης ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Ο κ. Graham Thomas ως μη εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Georgi Dimitrov ανεκλήθη από την θέση του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αιτήματός του. Ο κ. Θεόδωρος Μάλφας θα συνεχίσει ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Περικλής Νικολάου είναι Ελλην υπήκοος, κάτοχος πτυχίου Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού από το ΕΜΠ που συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, περιλαμβανομένου και PhD στην Επιστήμη Υλικών από το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon. Υπηρέτησε σε διευθυντικές θέσεις σε διάφορες εταιρείες στην Ελλάδα, όπως η S&B Industrial Minerals, η Lafarge Beton και η Μαθιός Πυρίμαχα.

Ο κ. Γεώργιος Κολιαστάσης είναι Ελλην υπήκοος με πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από την ΑΣΟΕΕ και MBA από το Warwick Business School. Υπηρέτησε ως Οικονομικός Διευθυντής σε διάφορες εταιρείες στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων η Vodafone και ο όμιλος Intracom. Σήμερα, είναι Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Intralot.

 είναι Νοτιοαφρικανός και Βρετανός υπήκοος. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Cape Town (Bachelor of Commerce Hons και μεταπτυχιακό στην Λογιστική) και στο Oxford University (BA/MA in Philosophy, Politics and Economics). Εργάσθηκε σε επενδυτικές εταιρείες που ανήκουν σε διεθνείς ομίλους όπως η Goldman Sachs, η DB Capital, η Standard Bank και η RIT Capital Partners. Σήμερα είναι μέλος επενδυτικής επιτροπής της Apis Partners, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Lesmoir-Gordon, Boyle & Co και πρόεδρος επενδυτικής επιτροπής της Menhaden Capital Advisors, διαχειρίστριας του χαρτοφυλακίου της Menhaden Capital.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v