Mermeren: Στα €13,69 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2023

Το EBITDA για το 2023 διαμορφώθηκαν στα €17.205.859, μειωμένα κατά 2,10%.

Mermeren: Στα €13,69 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2023

Η Mermeren ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα  γιά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Για την περίοδο από την 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023, η Mermeren Kombinat AD Prilep πέτυχε έσοδα από πωλήσεις ύψους € 29.264.415, πράγμα που συνιστά μείωση ύψους 3,67% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το λειτουργικό κέρδος για την περίοδο ανέρχεται στα €14.939.167, σε σύγκριση με το λειτουργικό κέρδος για την ίδια περίοδο τού 2022 ποσού €15.443.937, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,27%

Το EBITDA γιά την περίοδο απο 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023 είναι €17.205.859, σε σύγκριση με €17.574.582 τής ιδίας περιόδου του προηγουμένου έτους, δηλαδή μειωμένο κατά 2,10%.

Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων είναι θετικό, ύψους €13.698.422 σημειώνοντας μείωση 1,80% σε σύγκριση με τα κέρδη για την ίδια περίοδο πέρυσι, ποσού €13.950.014.

Τα λειτουργικά έξοδα ανέρχονται στο ποσόν των € 14.663.989 ποσό που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 4,50% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το κόστος των ανταλλακτικών και αναλώσιμων ήταν μειωμένο κατά 9,58%, ενώ τα έξοδα προσωπικού ήταν αυξημένα κατά 2,53%.

Τα έξοδα υπηρεσιών τρίτων ήταν μειωμένο κατά 18,95%. Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε €2.263.747, και ήταν υψηλότερες κατά 6,34% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Δεν υπήρξαν σημαντικές επενδύσεις ή διαγραφές πάνω από το 30% τής συνολικής αξίας τουν ενεργητικού.

Την 11 Δεκεμβρίου 2023 και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με αρ. 02-5470/3, τα κέρδη εις νέον που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 ποσού €19.028.643 διατέθηκαν για διανομή μερισμάτων.

Το ποσόν αντιστοιχεί σε €4,06 ανά μετοχή (μεικτό) (1 Ευρώ = 61,500 Δηνάρια). Κατά την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 η Εταιρεία κατέβαλε μερίσματα στους μετόχους της συνολικού καθαρού ποσού €18.820.554 ευρώ και επιπλέον €204.050 σχετικά με φόρους επί των καταβληθέντων μερισμάτων.

Οι δανειακές υποχρεώσεις τής Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν €56.052 σε σύγκριση με μηδέν στις προηγούμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, λόγω σύναψης συμβάσεων leasing. Θ. Προοπτικές: Το 2024 αναμένεται να είναι μία περίοδος θετικής λειτουργικής και οικονομικής απόδοσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v