Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η νέα μετοχική σύνθεση της Infotech

Τη νέα της μετοική σύνθεση, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε (1) παλαιά, έδωσε στη δημοσιότητα η Aλφα Γκρίσιν Infotech.

Η νέα μετοχική σύνθεση της Infotech
Τη νέα της μετοική σύνθεση, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε (1) παλαιά, έδωσε στη δημοσιότητα η Aλφα Γκρίσιν Infotech.

Αναλυτικότερα, ο κ. Βασίλειος Γκρίσιν, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ της Aλφα Γκρίσιν Infotech, κατέχει πλέον ποσοστό 30,7556%.

Επίσης, ο κ. Νικόλαος Κακούσιος, Αντιπρόεδρος κι Συνδιευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ της Aλφα Γκρίσιν Infotech, ποσοστό 15,383%.

Ακόμη, ο κ. Λεωνίδας Μιχαγελίδης, Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος της Aλφα Γκρίσιν Infotech, σύμφωνα κατέχει 1.522.710 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,630%.

Η Ιntracom Κατασκευές (Ιντρακάτ), κατέχει άμεσσα 1.672.510 κοινές ονομαστικές μετοχές της Aλφα Γκρίσιν Infotech με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 14,97%. Η Itracom, κατέχει το ίδιο ποσοστό (έμμεσα)καθώς ελέγχει την Ιντρακάτ κατά ποσοστό 73,55%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v