Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυριακούλης: Στις 22/6 η ΓΣ για τη διανομή κερδών

Τη διανομή κερδών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Κυριακούλης.

Κυριακούλης: Στις 22/6 η ΓΣ για τη διανομή κερδών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Κυριακούλης στις 22 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της περιόδου 1.1. - 31.12.2015 για την εταιρεία και τον Όμιλο.

2. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. - 31.12.2015 και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 1.1. - 31.12.2015.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού / αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση διανομής κερδών χρήσεως.

6. Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των μελών του Δ.Σ.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v