Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Τα ποσοστά συμμετοχής βασικών μετόχων

Η Flexopack στα πλαίσια των ως άνω νόμου και αποφάσεως αντίστοιχα, γνωστοποιεί εκ νέου τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου και επί του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και το ποσοστό εκάστου αυτών.

Flexopack: Τα ποσοστά συμμετοχής βασικών μετόχων
Η Flexopack στα πλαίσια των ως άνω νόμου και αποφάσεως αντίστοιχα, γνωστοποιεί εκ νέου τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου και επί του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και το ποσοστό εκάστου αυτών.

Ειδικότερα ο κ. Σταμάτης Γκινοσάτης κατέχει το 31,739% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο κ. Γεώργιος Γκινοσάτης κατέχει το 19,314% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και ο κ. Νικόλαος Γκινοσάτης κατέχει το 16,289% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Τέλος, η εταιρεία COMPETROL ESTABLISHMENT κατέχει το 5,119% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Flexopack ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 5.860.012,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.720.024 κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1)ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v