Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ

Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των ευρώ 507.200,00 το οποίο προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι ευρώ 0,08 ανά μετοχή, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Νάκας την 31η Οκτωβρίου 2007 με απαρτία 79,45%. Επιστροφή 0,02 ευρώ στους μετόχους μέσα από τη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών.

Νάκας: Διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ
Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των ευρώ 507.200,00 το οποίο προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι ευρώ 0,08 ανά μετοχή, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Νάκας την 31η Οκτωβρίου 2007 με απαρτία 79,45%.

Δικαιούχοι του μερίσματος αποφασίστηκε να είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2007.

Από τις 12 Νοεμβρίου 2007 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση από 01.07.2006 - 30.06.2007, ενώ η διανομή του μερίσματος ξεκινήσει από τις 19 Νοεμβρίου 2007.

Τη διανομή αφορολόγητου αποθεματικού ποσού 232.426,58 ευρώ, το οποίο μετά την καταβολή του αναλογούντος φόρου παραμένει καθαρό προς διανομή 143.089,18 ευρώ. Από το καθαρό ποσό θα διανεμηθεί το ποσό των 0,02 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικό ποσό 126.800,00, το δε υπόλοιπο 16.289,19 θα παραμείνει υπόλοιπο εις νέον.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v