Τηλέτυπος: Πρόθεση πώλησης συμμετοχής σε Netmed

Η Τηλέτυπος Α.Ε. γνωστοποιεί την πρόθεση της κατά 100% θυγατρικής της ’Τηλέτυπος Κύπρου ΛΤΔ’ να προβεί, ομού με τους πλειοψηφούντες μετόχους, στην πώληση της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Oλλανδικής εταιρείας NetMed N.V.

Τηλέτυπος: Πρόθεση πώλησης συμμετοχής σε Netmed
Η Τηλέτυπος Α.Ε. γνωστοποιεί την πρόθεση της κατά 100% θυγατρικής της ’Τηλέτυπος Κύπρου ΛΤΔ’ να προβεί, ομού με τους πλειοψηφούντες μετόχους, στην πώληση της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Oλλανδικής εταιρείας NetMed N.V.

Η NetMed N.V. δραστηριοποιείται μέσω της Nova και της Multichoice στη συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα και την Κύπρο, η δε συμμετοχή της ’Τηλέτυπος Κύπρου ΛΤΔ’ σε αυτή ανέρχεται σε 12,50%.

Xρηματοοικονομικός σύμβουλος για την αξιολόγηση και επιλογή των προσφορών έχει ορισθεί από κοινού με τους μετόχους της πλειοψηφίας η Citigroup.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v