Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προοδευτική: Νέο Δ.Σ. και Επιτροπή Ελέγχου εξέλεξε η Γ.Σ.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας εξέλεξε η σημερινή τακτική γενική συνέλευση της Προοευτικής.

Προοδευτική: Νέο Δ.Σ. και Επιτροπή Ελέγχου εξέλεξε η Γ.Σ.

Η εταιρία Προοδευτική ανακοινώνει ότι η σημερινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 27,177 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, έλαβε ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, η Γ.Σ. εξέλεξε ως μέλη του νέου Δ.Σ. τους κ.:

α. Κων/νο Αθ. Κούτλα, Πολιτικό Μηχανικό,
β. Βασίλειο- Εμμανουήλ Στεφ. Καρυωτάκη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
γ. Ευθύμιο Αθαν. Γραμματίκα, Συνταξιούχο
δ. Μιχαήλ Βασ. Πλουμπίδη Συνταξιούχο και
ε. Παρασκευή Αλ. Πίτσιου, Οικονομολόγο

Επιπλέον, όρισε ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002 τους κ.:

Τέλος, εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v