Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δημητρίου: Στο 4% το επιτόκιο της β΄ σειράς του ΜΟΔ

Το προαναφερόμενο επιτόκιο αναλύεται ως εξής: επιτόκιο Ε.Κ.Τ. 0,00 % και περιθώριο (spread) 4%.

Δημητρίου: Στο 4% το επιτόκιο της β΄ σειράς του ΜΟΔ

Σύμφωνα με τους επιμέρους όρους της Β΄ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε από την εταιρεία Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε. την 23η Σεπτεμβρίου 2011, το επιτόκιο της δέκατης περιόδου εκτοκισμού της Β΄ σειράς του ΜΟΔ, η οποία άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2016 και έληξε την 30η Ιουνίου 2016, ανέρχεται σε συνολικό ποσοστό 4%.

Το προαναφερόμενο επιτόκιο αναλύεται ως εξής:

- Επιτόκιο Ε.Κ.Τ.: 0,00 %

- Περιθώριο (spread): 4%

Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος και υπολογίζεται βάσει των πραγματικών διανυθεισών ημερών προς 360 ημέρες (actual/360 days).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v