Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Διευκρινίσεις από Intrakat για τα περιφερειακά αεροδρόμια

Εφόσον υπάρξουν συμβατικές δεσμεύσεις της Intrakat για project που σχετίζεται με τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια η εισηγμένη θα προβεί σε σχετική ενημέρωση.

Διευκρινίσεις από Intrakat για τα περιφερειακά αεροδρόμια

Διευκρινίσεις παρείχε η Intrakat στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την σχέση με την Fraport και τις συμβατικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σε ό,τι αφορά project που σχετίζεται με τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.

Σε απάντηση της από 12-07-2016 με αριθμ. πρωτ. 2704 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των ερωτημάτων που τίθενται σε αυτήν κατόπιν σχετικού δημοσιεύματος, γνωστοποιείται ότι η εταιρεία Intrakat συμμετείχε ως δηλωμένος εργολάβος (nominated contractor) στην προσφορά της διαγωνιζόμενης εταιρείας FRAPORT στην οποία και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των συμβάσεων παραχώρησης (α) για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου και (β) για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία περιφερειακών αεροδρομίων Αιγαίου, που κυρώθηκαν από την Βουλή των Ελλήνων δυνάμει του Ν4389, ΦΕΚ94Α/27-05-2016.

Στο παραπάνω πλαίσιο και εφόσον υπάρξουν συμβατικές δεσμεύσεις της εταιρείας μας για το παραπάνω έργο θα προβούμε σε σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, διευκρινίζει η εταιρία.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v