Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Δεν υπήρξε απαρτία για τη Συνέλευση

Καθώς δεν υπήρξε η νόμιμη απαρτία, δεν συζητήθηκαν και δεν ελήφθησαν αποφάσεις για τα θέματα με αρ. 6, 7,8,9 και 11 της ημερησίας διάταξης, η συζήτηση των οποίων αναβλήθηκε για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 27.7.2016.

Dionic: Δεν υπήρξε απαρτία για τη Συνέλευση

Η εταιρία Dionic ανακοίνωσε ότι συνήλθε σήμερα στις 14.7.2016 η Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία δεν παραστάθηκαν μέτοχοι της εταιρίας.

Καθώς δεν υπήρξε η νόμιμη απαρτία, δεν συζητήθηκαν και δεν ελήφθησαν αποφάσεις για τα θέματα με αρ. 6, 7,8,9 και 11 της ημερησίας διάταξης, η συζήτηση των οποίων αναβλήθηκε για την Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 27.7.2016.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι για την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (23/7/2016 ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης 22/7/2016

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v