Το νέο Δ.Σ. της Αγροτικός Οίκος Σπύρου

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο πενταμελές διοικητικού συμβούλιο της εταιρίας Αγροτικός Οίκος Σπύρου που εκλέχθηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης στις 30/6/2016. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο κ. Σπ. Σπύρου.

Το νέο Δ.Σ. της Αγροτικός Οίκος Σπύρου
Η εταιρία Αγροτικός Οίκος Σπύρου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση της από 30/6/2016 συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, εξελέγη νέο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του κατά την έννοια του Νόμου 3016/2002.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα αμέσως μετά τη γενική συνέλευση ως ακολούθως:

- Σπυρίδων Σπύρου του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

- Δημήτριος Μποσινάκης του Στυλιανού, Εκτελεστικό Μέλος

- Παναγιώτης Ευθυμιάδης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

- Πλάτων Νιάδης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

- Αναστάσιος Σπύρου του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος

Οι ως άνω εκλέγονται για πλήρη τριετή θητεία, αρχόμενη από τις 30/6/2016 και λήγουσα το αργότερο κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v