Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Infotech: Εκτίναξη κερδών στο 9μηνο 2007

Σημαντική αύξηση κερδών παρουσίασε τόσο στον όμιλο όσο και στη μητρική η εταιρία Αλφα Γκρίσιν Infotech στο εννεάμηνο του 2007, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά τους φόρους, ανήλθαν σε 650,48 χιλ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα κατά 595,76%.

Infotech: Εκτίναξη κερδών στο 9μηνο 2007
Σημαντική βελτίωση παρουσίασε στα οικονομικά της αποτελέσματα, κατά τη διάρκεια του εννιάμηνου του 2007 η Αλφα Γκρίσιν Infotech επιβεβαιώνοντας την αναπτυξιακή της πορεία εντός και εκτός Ελλάδος.Πιο αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 13,08 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 60,67% έναντι 8,14 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εννιάμηνου.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 3,79 εκατ. ευρώ έναντι 2,24 εκατ. ευρώ στο περσινό εννιάμηνο σημειώνοντας αύξηση κατά 69%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 29% επί των ενοποιημένων πωλήσεων σημειώνοντας αύξηση κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση κατά 19,37% και ανήλθαν σε 977,52 χιλ. ευρώ από 818,88 χιλ. ευρώ που ήταν το εννιάμηνο του 2006.

Αυξημένα κατά 84,10% εμφανίζεται το λειτουργικό κόστος και διαμορφώθηκε σε 2,97 εκατ. ευρώ έναντι 1,62 εκατ. ευρώ το 2006, γεγονός που οφείλεται στις αυξημένες δαπάνες για την διείσδυση του Ομίλου στους τομείς του real estate και της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι οποίες αναμένεται να αποδώσουν στο εγγύς μέλλον.

Παρά την αύξηση αυτή, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 569,56χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 28,24% ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους, ανήλθαν σε 650,48 χιλ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα κατά 595,76%.

Διευκρινίζεται ότι τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενη δραστηριότητα ανέρχονται στα 274,85 χιλ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων από διακοπτόμενη δραστηριότητα σε 375,63 χιλ. ευρώ.

Υψηλές επιδόσεις καταγράφηκαν και στα μεγέθη της μητρικής εταιρίας της Αλφα Γκρίσιν Infotech στο εννιάμηνο του 2007, καθώς ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 63,17% φθάνοντας τα 12,45 εκατ. ευρώ έναντι 7,63 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2006.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 1,13 εκατ. ευρώ υψηλότερα κατά 16,69% από τις 968,61χιλ. ευρώ του εννιάμηνου 2006. Αύξηση κατά 21,6% σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων τα οποία ανήλθαν σε 840 χιλ. ευρώ στο τέλος του εννιάμηνου 2007 έναντι 690,8χιλ. ευρώ του εννιάμηνου 2006.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 545,66 χιλ. το εννιάμηνο του 2007, έναντι 340,17 χιλ. ευρώ που ήταν το εννιάμηνο του 2006.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v