Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Θυγατρική για μεταποίηση και συντήρηση επίπλων ίδρυσε η Βογιατζόγλου

Σκοπός της νέας ως άνω εταιρείας είναι η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, επισκευή και συντήρηση πάσης φύσεως επίπλων, ραφιών, εξαρτημάτων και άλλων εν γένει συναφών ειδών και προϊόντων για επαγγελματική και οικιακή χρήση.

Θυγατρική για μεταποίηση και συντήρηση επίπλων ίδρυσε η Βογιατζόγλου

Η διοίκηση της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ανακοινώνει ότι προχώρησε στην σύσταση νέας θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜH ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI BIOMHXANIKH ΕΤΑΙΡΙΑ» με έδρα τον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής.

Το αρχικό κεφάλαιο της νέας αυτής εταιρείας ανέρχεται σε 200.000 Ευρώ και η Εταιρεία συμμετέχει σε αυτήν με ποσοστό 67%.

Σκοπός της νέας ως άνω εταιρείας είναι η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, επισκευή και συντήρηση πάσης φύσεως επίπλων, ραφιών, εξαρτημάτων και άλλων εν γένει συναφών ειδών και προϊόντων για επαγγελματική και οικιακή χρήση.

Η σύσταση της εν λόγω εταιρείας εντάσσεται στα πλαίσια των στρατηγικών επιλογών ανάπτυξης και επενδύσεων της Εταιρείας για την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της στα παραπάνω επιχειρηματικά αντικείμενα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η νέα εταιρία για την υλοποίηση του σκοπού της θα μισθώσει βιομηχανικό κτίριο , το οποίο θα εξοπλίσει με τον ανάλογο μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου θα αναπτύξει σύγχρονη παραγωγική μονάδα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v