Βογιατζόγλου: Χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό 2015

Φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη έλαβαν η εταιρία Βογιατζόγλου Systems και οι ελληνικές θυγατρικές της μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2015.

Βογιατζόγλου: Χωρίς επιφύλαξη το φορολογικό πιστοποιητικό 2015

Η Βογιατζόγλου Systems ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της εταιρίας και των ελληνικών θυγατρικών της για τη χρήση 2015, που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και εκδόθηκαν αντίστοιχα Φορολογικά Πιστοποιητικά με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v