Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της Paperpack

Την επανασυγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου, που εξελέγη από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της στις 19 Απριλίου, καθώς και τον ορισμό τεσσάρων νέων ανάτατων διευθυντικών στελεχών ανακοίνωσε η Paperpack.

Επανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της Paperpack

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Paperpack, τα μέλη του οποίου εξελέγησαν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 19ης Απριλίου 2016 και πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.3016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επανασυγκροτήθηκε σε σώμα με απόφαση της από 07.09.2016 συνεδρίασής του ως εξής:

• Ιωάννης Τσουκαρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

• Κορίνα Φασούλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος.

• Τζουλιάνα Τσουκαρίδη, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

• Νικόλαος Ζέτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

• Δημήτριος Αντωνάκος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

• Τίτος Βασιλόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

• Λάμπρος Φράγκος, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος.

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για τα τρία επόμενα έτη, ήτοι μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του έτους 2019 η οποία θα συγκληθεί το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2019, εκτός αν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ.

Εν τω μεταξύ, με ξεχωριστή ανακοίνωσή της η Paperpack γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, προέβη κατά την συνεδρίασή του της 07ης.09.2016 στον ορισμό των παρακάτω ανώτατων διευθυντικών στελεχών:

• Δημήτριος Τσιφτσής, Γενικός Διευθυντής
• Δημήτριος Καίσαρης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
• Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, Διευθυντής Πωλήσεων
• Ιωάννης Χωριανόπουλος, Διευθυντής Εργοστασίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v