Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Infotech: Εκδοση ομολογιακού ως 8 εκατ. ευρώ

H Aλφα Γκρισιν Infotech ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 8.000.000 ευρώ.

Infotech:  Εκδοση ομολογιακού ως  8 εκατ. ευρώ
H Aλφα Γκρισιν Infotech ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 8.000.000 ευρώ.

Το δάνειο θα είναι εξαετούς διάρκειας και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί τόσο για την ναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού όσο και για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στις εκτός Ελλάδας δραστηριότητες.

Η κάλυψη του εν λόγω ομολογιακού δανείου θα γίνει από τις Τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. κατά 90% και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ κατά 10%.

Ήδη, στις 26/11/2007 το ΔΣ ενέκρινε την διάθεση της Α’ Σειράς του ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας € 5.000.000. Η εξόφληση του ομολογιακού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους σε 10 συνεχείς και διαδοχικές ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί 18 μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης του δανείου.

Η διάθεση της Β’ Σειράς αυτού, συνολικής ονομαστικής αξίας 3.000.000 ευρώ αναμένεται να γίνει εντός του Α’ τριμήνου 2008.

Εξάλλου, η Aλφα Γκρίσιν Infotech ανακοινώνει, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση του στις 26/11/2007, αποφάσισε την ανάθεση των καθηκόντων του εσωτερικού ελεγκτή στην κυρία Χρυσούλα Τσουπρακάκου, σε αντικατάσταση του κυρίου Σταύρου Τσουκαντά.

Η κυρία Χρυσούλα Τσουπρακάκου αναλαμβάνει τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή από 03/12/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v