Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REDS: Συρρικνώθηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 3,03 εκ. ευρώ έναντι 3,05 εκ. ευρώ, του αντίστοιχου εξαμήνου 2015.

REDS: Συρρικνώθηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο

Ο Όμιλος REDS ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου 6μήνου του 2016.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 3,03 εκ. ευρώ έναντι 3,05 εκ. ευρώ, του αντίστοιχου εξαμήνου 2015. Ο κύκλος εργασιών προέρχεται εξ΄ ολοκλήρου από τη μίσθωση του Εμπορικού Πάρκου "Smart Park". O κύκλος εργασιών των καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων του Πάρκου ενισχύθηκε κατά 3,6% (μη συμπεριλαμβανομένης της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ) και η επισκεψιμότητα παρουσίασε αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Το ποσοστό κάλυψης των επιφανειών εμπορικής μίσθωσης ανέρχεται σε 100%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 1,6 εκ. ευρώ έναντι 1,3 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ήτοι αύξηση 21%..

Οι ζημίες προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε 0,04 εκ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 0,4 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v