Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Στο 18,41% το ποσοστό του Γ. Κεφαλά

Στο 18,41% κατήλθε το ποσοστό του κ. Γεώργιου Κεφαλά στις 19/9 μετά τη γονική παροχή 1.010.250 μετοχών στα δύο παιδιά του (505.125 σε κάθε ένα). Ως εκ τούτου, το ποσοστό της κ. Δωροθέας Κεφαλά ανήλθε σε 30,41% και του κ. Κωνσταντίνου Κεφαλά σε 30,40%.

ΓΕΚΕ: Στο 18,41% το ποσοστό του Γ. Κεφαλά
Η εταιρία ανακοινώνει ότι ο κ. Γεώργιος Κεφάλας του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 σε γονική παροχή 1.010.250 μετοχών της εισηγμένης, που αντιστοιχούν στο 12% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της, στα δύο τέκνα του Δωροθέα Κεφάλα και Κωνσταντίνο Κεφάλα κατ' ισομοιρία (ήτοι 505.125 σε καθένα) διά της από 8.9.2016 παραιτήσεως εκ του δικαιώματος της παρακρατηθείσης υπ' αυτού επικαρπίας των άνω μετοχών, συνενωθείσης ούτω στα πρόσωπα των εν λόγω τέκνων του με την κατεχόμενη υφ' εκατέρου ψιλή κυριότητα περιελθούσα σ' αυτά διά προγενέστερης από 22.12.2015 γονικής παροχής του ιδίου.

Κατόπιν τούτου η κ. Δωροθέα Γ. Κεφάλα και ο κ. Κωνσταντίντος Γ. Κεφάλας από 19.9.2016 απέκτησαν έκαστος την πλήρη κυριότητα επί των άνω 505.125 μετοχών της ΓΕΚΕ.

Μετά την ανωτέρω συναλλαγή, το ποσοστό συμμετοχής του κ. Γεωργίου Κ. Κεφάλα επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ανήλθε σε ποσοστό 18,41%, που αντιστοιχεί σε 1.550.050 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ενώ το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας που κατείχε ο ανωτέρω μέτοχος πριν από τη μεταβολή ανερχόταν σε ποσοστό 30,41%, που αντιστοιχούσε σε 2.560.300 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Παράλληλα, το ποσοστό συμμετοχής της κ. Δωροθέας Γ. Κεφάλα επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, μετά την κτήση της πλήρους κυριότητας των 505.125 μετοχών ανέρχεται σε 30,40%, που αντιστοιχεί σε 2.558.900 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ενώ πριν τη συναλλαγή κατείχε ποσοστό 24,40% που αντιστοιχούσε σε 2.053.775 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Επίσης, το ποσοστό συμμετοχής του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Γ. Κεφάλα επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, μετά την κτήση της πλήρους κυριότητας επίσης 505.125 μετοχών ανέρχεται σε 30,39%, που αντιστοιχεί σε 2.558.850 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ενώ προηγουμένως το ποσοστό του ανερχόταν σε 24,39% που αντιστοιχούσε σε 2.053.725 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v