Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Υποχώρηση ζημιών στο 9μηνο 2007

Υποχώρηση ζημιών παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Βαρβαρέσος, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής, στο 9μηνο του 2007, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Βαρβαρέσος: Υποχώρηση ζημιών στο 9μηνο 2007
Υποχώρηση ζημιών παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Βαρβαρέσος, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής, στο 9μηνο του 2007, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το εννεάμηνο του 2007 διαμορφώθηκε σε 18,05 εκατ. Ευρώ από 20,42 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 12,34 εκατ. Ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2007 ανήλθαν σε 899 χιλ. Ευρώ έναντι 985 χιλ. Ευρώ του εννεαμήνου του 2006. Οι ζημίες προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε 1,80 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 1,76 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,94 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 1,99 εκατ. Ευρώ το 2006.

Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο του 2007 διαμορφώθηκε σε 18,07 εκατ. Ευρώ από 21,31 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το εννεάμηνο του 2007 ανήλθαν σε 779 χιλ. Ευρώ έναντι 824 χιλ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 1,93 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,37 εκατ Ευρώ. Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,07 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,79 εκατ. Ευρώ το 2006.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v