Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επίλεκτος: Τι σχεδιάζει για να «γυρίσει το παιχνίδι»

Σειρά κινήσεων τόσο στην κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα, όσο και σε εκείνη της ενέργειας σχεδιάζει ο εισηγμένος όμιλος, προκειμένου να σταματήσει τη ζημιογόνο πορεία του. Αρνητικά τα αποτελέσματα της περασμένης χρήσης.

Επίλεκτος: Τι σχεδιάζει για να «γυρίσει το παιχνίδι»

Με υποχώρηση κύκλου εργασιών κατά 12,7% (από τα 43,2 στα 37,7 εκατ. ευρώ) και σημαντικές προ φόρων ζημίες (-3,87 έναντι -2,42 εκατ. ευρώ) έκλεισε στις 30/6/2016 η δωδεκάμηνη οικονομική χρήση της Επιλέκτου, εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα και κάποιες πρώτες επισημάνσεις από τον ορκωτό ελεγκτή («ύπαρξη σηµαντικών αρνητικών αποτελεσµάτων, δεικτών και σηµαντικού ύψους βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Η περιγραφείσα κατάσταση υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιοτήτων, οι οποίες θα µπορούσαν να προκαλέσουν αµφιβολίες για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και του οµίλου. Η διοίκηση, σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της, εκτιµά ότι τα προβλήµατα αυτά είναι αντιµετωπίσιµα και ότι δεν τίθεται θέµα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας και του οµίλου»).

Ειδικότερα, η μείωση των πωλήσεων και το εντονότερα ζημιογόνο αποτέλεσμα προήλθε από την κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα (ο κλάδος της ενέργειας ήταν κερδοφόρος) και συγκεκριμένα:

Πρώτον, από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω των οποίων περιορίστηκε η παραγωγή βάμβακος. Έτσι, το συγκεντρωμένο από τα εκοκκιστήρια του ομίλου βαμβάκι απορροφήθηκε πλήρως για τις ανάγκες των νηματουργιών του ομίλου, χωρίς να περισσέψει προϊόν που θα επωλείτο σε τρίτους.

Και δεύτερον, από την υποχώρηση των τιμών πώλησης του νήματος.

Έτσι, σε προ φόρων επίπεδο, η δραστηριότητα της ενέργειας κατέγραψε κέρδη 942 χιλ. ευρώ και η κλωστοϋφαντουργική ζημία 4,8 εκατ. ευρώ. Στις 30/6/2016 τα ίδια κεφάλαια είχαν διαμορφωθεί στα 9,23 εκατ. και ο καθαρός δανεισμός στα 57 εκατ. ευρώ.

Απέναντι σ' αυτή την κατάσταση, η διοίκηση του εισηγμένου ομίλου στοχεύει από τη μια πλευρά να αυξήσει τα κέρδη του ενεργειακού τομέα και από την άλλη να περάσει σταδιακά το αποτέλεσμα του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου σε θετικό πεδίο.

Έτσι, τον περασμένο Μάιο ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του σταθμού βιοαερίου ισχύος 5,25 MW στα Φάρσαλα, η λειτουργία του οποίου αναμένεται κατά τους πρώτους μήνες του 2017. Θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στην Ευρώπη, η οποία θα διαχειρίζεται φυτικά και ζωικά απόβλητα από περίπου εκατό κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες της περιοχής και θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από βιοαέριο.

Στο κομμάτι της κλωστοϋφαντουργίας τώρα, η διοίκηση της Επιλέκτου επισημαίνει ότι «ήδη ξεκίνησε η µείωση του κόστους ενέργειας στο οποίο υπήρξε τριπλασιασµός από το 2000 έως το 2012. Ο όµιλος έχει την υποδοµή µε τρία ιδιόκτητα εκκοκκιστήρια, με τέσσερα κλωστήρια συµβατικής κλώσης και με ένα κλωστήριο Ο/Ε, να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου. Επίσης έχει προβεί σε µίσθωση εκκοκκιστηρίου βάµβακος στην περιοχή των Τρικάλων Θεσσαλίας για την απόκτηση περισσοτέρων ποσοτήτων συσπόρου βάµβακος για την παραγωγή α' ύλης που θα βοηθήσει αφενός στην παραγωγή ανταγωνιστικών τελικών προϊόντων και αφετέρου στη βελτίωση των αποτελεσµάτων.

Βασικός στόχος της διοίκησης παραµένει η άµεση αντιστροφή των αρνητικών αποτελεσµάτων που εµφανίζει κατά τα τελευταία έτη. Η εταιρεία συνεχίζει να έχει εξαγωγικό προσανατολισµό (άνω του 70%), εξασφαλίζοντας πελάτες φερέγγυους σε πάνω από 30 χώρες ανά τον κόσµο».

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η πορεία της κλωστοϋφαντουργικής δραστηριότητας της εισηγμένης θα εξαρτηθεί και από την κρατική αντιμετώπιση των δυσεπίλυτων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως το πανύψηλο ενεργειακό κόστος, η ελλιπής χρηματοδότηση, το μεγάλο μη μισθολογικό κόστος και γενικότερα η απουσία μέτρων που να στηρίζουν την παραγωγή.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v