Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Στις 21/12 η ΓΣ για την έκδοση ομολογιακού έως 3,5 εκατ.

Την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 3,5 εκατ. ευρώ καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της Paperpack.

Paperpack: Στις 21/12 η ΓΣ για την έκδοση ομολογιακού έως 3,5 εκατ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Paperpack στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 3.500.000 ευρώ, πενταετούς διάρκειας και έγκριση των όρων έκδοσής του, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή ισόποσου υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 21ης Δεκεμβρίου 2016, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 11 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά.

Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v