Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Εγκρίθηκαν ΑΜΚ - απόσχιση κλάδου

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70 εκατ. ευρώ, την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου αλλά και τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές ενέκριναν το Σάββατο οι επαναληπτικές Γ.Σ. των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετόχων της ΑΕΓΕΚ.

ΑΕΓΕΚ: Εγκρίθηκαν ΑΜΚ - απόσχιση κλάδου
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 70 εκατ. ευρώ, την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου αλλά και τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές ενέκριναν το Σάββατο οι επαναληπτικές Γ.Σ. των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετόχων της ΑΕΓΕΚ.Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ο στρατηγικός επενδυτής που εισέρχεται στην εταιρία, ο ινδικών συμφερόντων όμιλος DS Construction, θα κατέχει ποσοστό 16,8% της ΑΕΓΕΚ, το 22,5% θα ελέγχουν οι πιστώτριες τράπεζες, ενώ οι υφιστάμενοι βασικοί μέτοχοι θα ελέγχουν συνολικά το 8%.

Επιπλέον, η DSC θα έχει τη δυνατότητα μέσα στην επόμενη τριετία να αποκτήσει έως και το 33% των μετοχών της ΑΕΓΕΚ από τις τράπεζες.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα ανέρχονται σε 50 εκατ. ευρώ.

Οι μέτοχοι της εταιρίας ενέκριναν την εισφορά του κλάδου κατασκευών, η καθαρή θέση του οποίου υπολογίζεται στα 38 εκατομμύρια ευρώ, στην εταιρία Εδαφοστατική.

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και ταυτόχρονα με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΓΕΚ, θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και στην Εδαφοστατική, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία θα συμμετάσχουν, ως μοναδικοί μέτοχοι, η ΑΕΓΕΚ με το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ και η DSC με το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ.Στην ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, όπως θα μετονομαστεί η Εδαφοστατική, η ΑΕΓΕΚ θα συμμετέχει με ποσοστό 30% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο 70% θα κατέχει ο ινδικός όμιλος DS Construction.Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική θα ανέρχεται σε του 1,2 δισ. ευρώ. Ποσό 700 εκατ. ευρώ θα προέρχεται από τον απορροφηθέντα κατασκευαστικό κλάδο της ΑΕΓΕΚ, ενώ τα υπόλοιπα 500 εκατομμύρια ευρώ θα προέρχονται από κατασκευαστικές συμβάσεις που θα αναθέσει στην εταιρία ο όμιλος DS Construction. Το περιθώριο κέρδους των συμβάσεων αυτών υπολογίζεται σε περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ.Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η μητρική εταιρία θα δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των παραχωρήσεων, της ανάπτυξης ακινήτων και της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management), αξιοποιώντας τη μεγάλη τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει στην κατασκευή έργων.Να σημειωθεί, τέλος, ότι οι μέτοχοι ενέκριναν τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές, ενώ από την πλευρά της διοίκησης υπήρξε δέσμευση ότι θα αναζητηθεί τρόπος ώστε οι μέτοχοι αυτοί να μην απολέσουν το δικαίωμα καταβολής σωρευτικού μερίσματος την πρώτη χρονιά κατά την οποία η εταιρία θα προχωρήσει σε διανομή κερδών.

* Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων των κοινών και των προνομιούχων μετοχών δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη ”Συνοδευτικό Υλικό”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v