Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Druckfarben: Καταβλήθηκε συνολική ασφαλιστική αποζημίωση 11,95 εκατ. ευρώ

Η καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης αφορά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής στις 28.03.2016.

Druckfarben: Καταβλήθηκε συνολική ασφαλιστική αποζημίωση 11,95 εκατ. ευρώ

Η εταιρία Druckfarben Hellas ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης, συνέπεια πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο Αττικής την 28.03.2016.

Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης, τόσο για την καταστροφή των περιουσιακών της στοιχείων όσο και για την απώλεια κερδών, ανήλθε στο ποσό των 9,475 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα η ασφαλιστική αποζημίωση για την καταστροφή κτιριακών εγκαταστάσεων που μισθώνει η εταιρία στον Ασπρόπυργο ανήλθε στο ποσό των 2,475 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η συνολική καταβληθείσα ασφαλιστική αποζημίωση να ανέλθει στο ποσό των 11,950 εκατ ευρώ .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v