Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στις 2/2 η ΓΣ για reverse split και ΑΜΚ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 23.272.107€ με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 77.573.688 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών με τιμή διάθεσης έκαστη μετοχή 0,30€, καλείται να αποφασίσει η ΓΣ.

Νίκας: Στις 2/2 η ΓΣ για reverse split και ΑΜΚ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Νίκας στις 2 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας με συνένωση των παλαιών μετοχών (reverse split 10:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της Εταιρείας, και (ii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920, και λόγω στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού των 23.272.107€ με καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 77.573.688 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών με τιμή διάθεσης έκαστη μετοχή 0,30€.

*Η έκθεση του ΔΣ της Νίκας για τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v