Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Στο 23,89% αύξησε το ποσοστό του ο Γ. Κεφάλας

Ο κ. Γεώργιος Κεφάλας απέκτησε στις 30/12 εξωχρηματιστηριακά 417.184 μετοχές στην ΓΕΚΕ Α.Ε., αυξάνοντας το ποσοστό του στο 23,89%, ενώ η κ. Αγγελική Κεφάλα απέκτησε 208.500 μετοχές στις 3/1 ανεβάζοντας τη συμμετοχή της στο 7,33%.

ΓΕΚΕ: Στο 23,89% αύξησε το ποσοστό του ο Γ. Κεφάλας
Η εταιρία ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι ο κ. Γεώργιος Κεφάλας και η κ. Αγγελική Κεφάλα προέβησαν στις 30/12 και στις 3/1 σε αύξηση των μετοχών που κατέχουν στην εισηγμένη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εταιρία, ο κ. Γεώργιος Κεφάλας του Κωνσταντίνου στις 30/12/2016 απέκτησε εξωχρηματιστηριακά 417.184 μετοχές στην ΓΕΚΕ Α.Ε., με αποτέλεσμα εκείνη την ημερομηνία να κατέχει 2.010.987 μετοχές που εκπροσωπούν 23,89% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της, ενώ το ποσοστό που κατείχε πριν από την ως άνω μεταβολή ανερχόταν σε 18,41% που αντιστοιχούσε σε 1.550.050 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Επίσης, η κ. Αγγελική Κεφάλα του Ευσταθίου, στις 3/1/2017 απέκτησε εξωχρηματιστηριακά 208.500 μετοχές στην ΓΕΚΕ Α.Ε., με αποτέλεσμα εκείνη την ημερομηνία να κατέχει 616.797 μετοχές που εκπροσωπούν 7,33% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της, ενώ το ποσοστό που κατείχε πριν από την ως άνω μεταβολή ανερχόταν σε ποσοστό 1,85% που αντιστοιχούσε σε 155.860 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v