Τράπεζα Αττικής: Ως τον Μάρτιο η ανακεφαλαιοποίηση

Πώς θα καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες. Η έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης και η εκχώρηση διαχείρισης για τιτλοποιημένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η προϋπόθεση φορολογικών αλλαγών.

Τράπεζα Αττικής: Ως τον Μάρτιο η ανακεφαλαιοποίηση

Μέχρι το τέλος Μαρτίου, θα πρέπει η Τράπεζα Αττικής να καλύψει πλήρως τις κεφαλαιακές ανάγκες του δυσμενούς σεναρίου άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) του 2015, που υπολογίζονται σε περίπου 70 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα οριστικοποίησε ως το τέλος Ιανουαρίου, τόσο το σχήμα, μέσω του οποίου θα επιδιώξει την κάλυψη των εναπομεινασών κεφαλαιακών αναγκών, όσο και το νέο πλάνο αναδιάρθρωσης, το οποίο έχει σταλεί προς έγκριση στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp).

Για την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών, η διοίκηση της τράπεζας, σε συνεργασία με την ΤτΕ, επέλεξε ένα σχήμα αρκετά σύνθετο, το οποίο βραχυπρόθεσμα εξασφαλίζει στην τράπεζα τα αναγκαία κεφάλαια.

Ειδικότερα, η τελευταία γενική συνέλευση αποφάσισε να συνδέσει την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας, με την ανάθεση διαχείρισης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, αρχικού ύψους 1,045 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα Αττικής θα μεταφέρει σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), την οποία θα συστήσει η ίδια, το χαρτοφυλάκιο δανείων σε οριστική καθυστέρηση. Η εταιρεία ειδικού σκοπού εκδίδει, με ενέχυρο τα παραπάνω δάνεια, στο πλαίσιο της τιτλοποίησης δύο ομόλογα.

Το ένα θα έχει ονομαστική αξία 415 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στην ανακτήσιμη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, αξία των τιτλοποιούμενων προβληματικών δανείων. Το εν λόγω ομόλογο θα έχει προτεραιότητα στην αποπληρωμή του (senior note) και πιθανότατα θα φέρει κουπόνι.

Το δεύτερο ομόλογο, ονομαστικής αξίας 630 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί στο μέρος των δανείων που θεωρούνται μη ανακτήσιμα. Θα αρχίσει να αποπληρώνεται ως junior τίτλος, μετά την εξόφληση του senior ομολόγου. Ως εκ τούτου, η αξία του θα είναι συμβολική.

Η Αττικής θα έχει τη δυνατότητα, εφόσον αρθούν θεσμικά εμπόδια, να πωλήσει το junior ομόλογο, έναντι συμβολικού τιμήματος 1 ή 2 ευρώ, ώστε να προχωρήσει σε ανάκληση αναγνώρισης ( de-recognition) των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού.

Η εταιρεία ειδικού σκοπού, έχοντας στην κατοχή της τα δάνεια, θα προχωρήσει, εν συνεχεία, σε σύναψη επταετούς -τουλάχιστον- σύμβασης διαχείρισης, με εταιρεία που θα έχει αδειοδοτηθεί από την ΤτΕ.

Η εταιρεία διαχείρισης θα ιδρυθεί από την Τράπεζα Αττικής και εν συνεχεία το 80% του μετοχικού της κεφαλαίου θα αποκτηθεί από τον προτιμητέο επενδυτή, με καταβολή ποσού αντίστοιχου της ονομαστικής αξίας της συμμετοχής του στο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αντικείμενο της εταιρείας θα είναι η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί, με στόχο την ανάκτηση τουλάχιστον 415 εκατ. ευρώ από την ονομαστική αξία του 1,045 δισ.

Η εταιρεία ειδικού σκοπού θα εισπράττει τα ποσά ανάκτησης από τη διαχείριση των δανείων και θα καταβάλει τις ετήσιες προμήθειες διαχείρισης (management fees) καθώς και τυχόν προμήθειες υπεραπόδοσης (success fees) στην εταιρεία διαχείρισης.

Η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών και οι αλλαγές στον αναβαλλόμενο φόρο

Ο προτιμητέος επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την κάλυψη, είτε του συνόλου ενός ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), το οποίο θα εκδώσει η Τράπεζα Αττικής, ύψους 70 εκατ. ευρώ, είτε να εξαγοράσει το junior ομόλογο έναντι ποσού 70 εκατ. ευρώ.

Στην πρώτη περίπτωση, το ομόλογο Tier II θα φέρει σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου κουπόνι το οποίο θα εισπράττει ο επενδυτής, ενώ η τράπεζα θα δει τη συνολική κεφαλαιακή της επάρκεια να ενισχύεται κατά 70 εκατ. ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, η διαφορά μεταξύ του καταβαλλόμενου τιμήματος και της αποτίμησης του ομολόγου στη συμβολική τιμή του ενός (1) ευρώ θα αποτελέσει κεφαλαιακό κέρδος που θα προσμετρηθεί στα βασικά εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας. Για να γίνει κάτι τέτοιο βέβαια, θα πρέπει να νομοθετηθεί η δυνατότητα απόσβεσης ζημιών από διαγραφές δανείων στην 20ετία.

Τα οφέλη για την τράπεζα

Με το παραπάνω σχήμα, η Αττικής μπορεί να εξασφαλίσει, υπό δύσκολες συνθήκες, την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών, μεταθέτοντας για αργότερα δύσκολες αποφάσεις που σχετίζονται τόσο με την ποιότητα των δανείων σε οριστική καθυστέρηση, τη διαχείριση των οποίων δίνει στον επενδυτή, σε συνδυασμό με τις προμήθειες που θα καταβάλει.

Επιπρόσθετα, η τιτλοποίηση ίσως της παράσχει μεγαλύτερα περιθώρια άντλησης ρευστότητας με ενέχυρο το senior ομόλογο.

Θεωρητικά, η διαδικασία επιλογής προτιμητέου επενδυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αβεβαιότητα, όμως, που προκαλεί η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης και επομένως στη θεσμοθέτηση φορολογικών αλλαγών (σ.σ. απόσβεση ζημίας από διαγραφές στην 20ετία) αποτελεί σημαντικό πρόσκομμα.

Η Αττικής έκλεισε το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 με ζημίες, μετά από φόρους, ύψους 15,5 εκατ. ευρώ. Ζημίες αναμένονται και στο σύνολο της απελθούσας χρήσης, με βάση το business plan της νέας διοίκησης.

Η εμφάνιση ζημιών θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία συμψηφισμού αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, που έχει η τράπεζα έναντι του Δημοσίου, με φόρο εισοδήματος. Με βάση το νόμο Χαρδούβελη, όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση, το Δημόσιο θα πρέπει να εξοφλήσει την απαίτηση της Αττικής, βάζοντας λεφτά μέσω υποχρεωτικής αύξησης κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v