Attica Bank: Κίνδυνος ΑΜΚ υπέρ του Δημοσίου

Ορατό το ενδεχόμενο η τράπεζα να κλείσει με ζημίες φέτος και να αποτελέσει το πρώτο πεδίο εφαρμογής του ν. Χαρδούβελη. Η υποχρεωτική ΑΜΚ για να καλυφθεί το tax credit από το Δημόσιο και το dilution στους μετόχους.

Attica Bank: Κίνδυνος ΑΜΚ υπέρ του Δημοσίου

Σοβαρή υποψηφιότητα θέτει η Τράπεζα Αττικής να αποτελέσει την πρώτη περίπτωση, στην οποία θα γίνει εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Χαρδούβελη, για κάλυψη του αναβαλλόμενου φόρου από το ελληνικό Δημόσιο, μέσω υποχρεωτικής αύξησης κεφαλαίου.

Η τράπεζα των μηχανικών (σ.σ. το ΤΣΜΕΔΕ κατέχει το 56,25% του μετοχικού της κεφαλαίου) έκλεισε το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου με ζημίες, μετά από φόρους, ύψους 15,5 εκατ. ευρώ. Με βάση το business plan της νέας διοίκησης, η χρήση, που κλείνει σε μερικές ημέρες, θα είναι ζημιογόνος, καθώς τα αποτελέσματα του επιχειρούμενου turn around θα αποτυπωθούν εν μέρει το 2017, και στην ολότητά τους, το 2018.

Η εμφάνιση ζημιών φέτος θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία συμψηφισμού αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που έχει η τράπεζα έναντι του Δημοσίου, με φόρο εισοδήματος. Με βάση το νόμο Χαρδούβελη, όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση, το Δημόσιο θα πρέπει να εξοφλήσει την απαίτηση της Αττικής, βάζοντας λεφτά μέσω υποχρεωτικής αύξησης κεφαλαίου.

Η Αττικής, όπως και οι συστημικές τράπεζες, με απόφαση της γενικής της συνέλευσης εντάχθηκε στις διατάξεις του νόμου Χαρδούβελη, ώστε να λάβει την εγγύηση του Δημοσίου και να μην εξαρτώνται οι αναβαλλόμενες φορολογικές της απαιτήσεις από τη μελλοντική της κερδοφορία. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η πλήρης αναγνώριση των οριστικών φορολογικών απαιτήσεων στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, υπό το καθεστώς της Βασιλείας ΙΙΙ.

Το ύψος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της Attica Bank στις 30.9 ανερχόταν σε 389,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να διευκρινίζεται στις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις τι μέρος της παραπάνω απαίτησης έχει ενταχθεί στο νόμο Χαρδούβελη και επομένως αποτελεί εν δυνάμει οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση (deferred tax credits - DTCs).

Πώς θα διενεργηθεί η ΑΜΚ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η Attica Bank θα κλείσει την τρέχουσα χρήση με ζημίες μετά από φόρους, περίπου 20 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 3% με 4% των ιδίων κεφαλαίων της.

Ο νόμος προβλέπει ότι το ποσοστό των ζημιών επί των ιδίων κεφαλαίων πολλαπλασιάζεται με τις εισπρακτέες φορολογικές απαιτήσεις (deferred tax credits- DTCs) και προκύπτει το ποσό της αύξησης κεφαλαίου.

Αν οι εκτιμήσεις των αναλυτών είναι ορθές, το ύψος της αύξησης κεφαλαίου θα κινηθεί μεταξύ 12 με 15,5 εκατ. ευρώ. Με βάση το νόμο, το Δημόσιο μπορεί να πουλήσει τα δικαιώματά του απευθυνόμενο αρχικά στους υφιστάμενους μετόχους και εν συνεχεία σε τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Αν δεν πωληθούν τα δικαιώματα μετατροπής, τότε καλύπτει την ΑΜΚ και παίρνει μετοχές τις οποίες εν συνεχεία μπορεί να πουλήσει.

Με δεδομένο ότι η ΑΜΚ δεν θα διενεργηθεί με παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους, οι τελευταίοι θα υποστούν dilution, το ύψος του οποίου θα εξαρτηθεί από την κεφαλαιοποίηση στην οποία θα βρίσκεται η τράπεζα, όταν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός του νόμου Χαρδούβελη και βεβαίως από την τιμή της διάθεσης και τον αριθμό των νέων μετοχών.

Το ΤΣΜΕΔΕ ή ο διάδοχος φορέας του (σ.σ. επίκειται η ενοποίηση ταμείων) δύσκολα θα μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμα πρώτης προτίμησης, αγοράζοντας από το Δημόσιο τα δικαιώματα μετατροπής καθώς, πέραν των υπόλοιπων δυσκολιών, η εποπτική αρχή επιθυμεί να υποχωρήσει το ποσοστό του και όχι να διευρυνθεί. 

Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση του νόμου Χαρδούβελη και η αύξηση κεφαλαίου υπέρ Δημοσίου δεν έχει καμία συσχέτιση με τις διατάξεις bail in και επομένως δεν θα υπάρξει ουδεμία επίπτωση σε κατόχους προνομιούχων μετοχών, ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης και βεβαίως σε καταθέτες.

Η Αττικής έχει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια (CET I 15,23% στις 30 Σεπτεμβρίου), υψηλές συσσωρευμένες προβλέψεις και με βάση το νέο business plan προβλέπεται να επανέλθει σε βιώσιμη κερδοφορία το 2018.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v