Ξεσκονίζει την Attica Bank ο ξένος επενδυτής

Προχωρά το σχέδιο για την τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων ύψους 1,25 δισ. ευρώ της τράπεζας, ώστε να καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες. Καταληκτική ημερομηνία για συμφωνία η 31η Μαρτίου.

Ξεσκονίζει την Attica Bank ο ξένος επενδυτής

Με εντατικούς ρυθμούς εξελίσσεται το due diligence του δανειακού χαρτοφυλακίου της Attica Bank, από το ξένο fund που επελέγη ως προτιμητέο από τον σύμβουλο και τη διοίκηση της τράπεζας, σε ανοικτή γραμμή με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επενδυτής θα ξεσκονίζει τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας και τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η καταληκτική ημερομηνία για συμφωνία είναι η 31η Μαρτίου.

Με βάση το πλάνο αναδιάρθρωσης, η Attica Bank πρέπει να καλύψει εναπομείνασες κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 70 εκατ. ευρώ, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία της. Ο επενδυτής θα καλύψει είτε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 70 εκατ. ευρώ, είτε θα αγοράσει από την τράπεζα το junior ομόλογο της τιτλοποίησης, με τιμή που να εξασφαλίζει στην Attica κεφαλαιακό κέρδος 70 εκατ. ευρώ.

Το ποσό των μη εξυπηρετούμενων δανείων που πρόκειται να τιτλοποιηθούν και εν συνεχεία να ανατεθεί η διαχείρισή τους σε επενδυτή ενδέχεται να αυξηθεί στο 1,25 δισ. ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ανακτήσιμη αξία των παραπάνω δανείων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της τράπεζας, ανέρχεται σε 415 εκατ. ευρώ, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.

Οι κινήσεις βήμα-βήμα

Η Attica Bank θα μεταφέρει σε εταιρία ειδικού σκοπού (SPV), την οποία θα συστήσει η ίδια, χαρτοφυλάκιο δανείων σε οριστική καθυστέρηση, ονομαστικής αξίας περίπου 1,045 δισ. ευρώ. Η εταιρία ειδικού σκοπού εκδίδει, με ενέχυρο τα παραπάνω δάνεια, στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, δύο ομόλογα.

- Το ένα έχει ονομαστική αξία 415 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στην ανακτήσιμη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας, αξία των τιτλοποιούμενων προβληματικών δανείων. Το εν λόγω ομόλογο θα έχει προτεραιότητα στην αποπληρωμή του.

- Το δεύτερο ομόλογο, ονομαστικής αξίας 630 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί στο μέρος των δανείων που θεωρούνται μη ανακτήσιμα. Θα αρχίσει να αποπληρώνεται ως junior τίτλος, μετά την εξόφληση του senior ομολόγου. Ως εκ τούτου, η αξία του θα είναι συμβολική.

- Η εταιρία ειδικού σκοπού, έχοντας στην κατοχή της τα δάνεια, θα προχωρήσει εν συνεχεία σε σύναψη επταετούς σύμβασης διαχείρισης με εταιρία που θα έχει αδειοδοτηθεί από την ΤτΕ.

- Η εταιρία διαχείρισης θα ιδρυθεί από την Τράπεζα Αττικής και εν συνεχεία το 80% του μετοχικού της κεφαλαίου θα αποκτηθεί από τον επενδυτή, με καταβολή ποσού αντίστοιχου της ονομαστικής αξίας της συμμετοχής του στο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας.

- Η εταιρία θα διαχειρισθεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν τιτλοποιηθεί, με στόχο την ανάκτηση τουλάχιστον 415 εκατ. ευρώ από την ονομαστική αξία του 1,045 δισ. ευρώ.

Αναστασία Παπαϊωάννου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v