Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Infotech: Διάθεση της β’ σειράς του ομολογιακού

H Aλφα Γκρίσιν Infotech γνωστοποιεί ότι, σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως 8.000.000 ευρώ, ενέκρινε στη συνεδρίαση της 27/02/2008 την διάθεση της Β’ Σειράς του εν λόγω ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας 3.000.000 ευρώ.

Infotech: Διάθεση της β’ σειράς του ομολογιακού
H Aλφα Γκρίσιν Infotech γνωστοποιεί ότι, σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως 8.000.000 ευρώ, ενέκρινε στη συνεδρίαση της 27/02/2008 την διάθεση της Β’ Σειράς του εν λόγω ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας 3.000.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την από 26/11/2007 ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, διατέθηκε η Α’ Σειρά του εν λόγω ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας 5.000.000 ευρώ σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους.

Σημειώνεται ότι, το δάνειο είναι εξαετούς διάρκειας και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί τόσο για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, όσο και για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Aλφα Γκρίσιν Infotech στις εκτός Ελλάδας δραστηριότητες.

Η κάλυψη του εν λόγω ομολογιακού δανείου θα γίνει από τις Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα κατά 90% και Εθνική Τράπεζα (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ κατά 10%. Η εξόφληση του ομολογιακού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους σε 10 συνεχείς και διαδοχικές ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί 18 μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης του δανείου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v