Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιστροφή στα κέρδη και μέρισμα 0,02 ευρώ από την Κλουκίνας-Λάππας

Κέρδη 497.000 ευρώ εμφάνισε το 2016 η εισηγμένη. Μικρή μείωση τζίρου και αύξηση EBIΤDA στα 3,11 εκατ. ευρώ. Εκτιμήσεις για θετική χρονιά και φέτος.

Επιστροφή στα κέρδη και μέρισμα 0,02 ευρώ από την Κλουκίνας-Λάππας

Επιστροφή σε κερδοφόρο αποτέλεσμα και σημαντική μείωση του καθαρού της δανεισμού κατάφερε να πετύχει η Κλουκίνας-Λάππας το 2016. Ειδικότερα:

• Ο κύκλος εργασιών της υποχώρησε από τα 33,37 στα 31,78 εκατ. ευρώ.

• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν από τα 2,01 στα 3,11 εκατ. ευρώ.

• Το καθαρό αποτέλεσμα από τα -861 χιλ. του 2015 πέρασε σε θετικό πρόσημο πέρυσι (+497 χιλ. ευρώ).

• Οι θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές του 1,77 εκατ. υπερκάλυψαν τις επενδύσεις των 583 χιλ. με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του καθαρού χρέους.

• Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 31/12/2017 διαμορφώθηκαν στα 54,5 εκατ. ευρώ.

Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης θα προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Σε ότι αφορά τις προοπτικές της φετινής χρονιάς, η διοίκηση της Κλουκίνας-Λάππας σημειώνει:

«Το 2016 έκλεισε με θετικά αποτελέσματα για την εταιρεία και τον όμιλο. Δεδομένου ότι η εταιρεία απευθύνεται σ’ ένα πολύ ευαίσθητο και ειδικό καταναλωτικό κοινό, την έγκυο γυναίκα και το παιδί, το 2017 εκτιμάται ότι θα είναι επίσης μια θετική χρονιά . Επίσης, η διοίκηση έχει πάρει όλα τα μέτρα για να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της εταιρείας και για να διατηρήσει το μερίδιο που κατέχει στην αγορά».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v