Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2016 ο Οίκος Σπύρου

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εισηγμένης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου.

Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2016 ο Οίκος Σπύρου

Η ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2017:

-28 Απριλίου 2017: Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων 2016 και δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου (www. helex.gr) και την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.spirou.gr).

-30 Ιουνίου 2017: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι η πρόταση του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα είναι η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v