Εβροφάρμα: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2016

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αναμένεται να πραγματοποιηθςί την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017.

Εβροφάρμα: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2016

H Εβροφάρμα γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017:

-Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2016 και των Ετήσιων Oικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσεως 2016,που συντάχθηκαν βάσει των Δ.Π.Χ.Α , με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης) αλλά και στην ιστοσελίδα της εταιρίας: Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων : Τρίτη 20 Ιουνίου 2017.

Το Δ. Σ. της Εταιρίας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2016 .

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v