Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Από 28/4 ξεκινά η διαπραγμάτευση 4,45 εκατ. νέων μετοχών

Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της 25/4/2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 4.450.000. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Dionic: Από 28/4 ξεκινά η διαπραγμάτευση 4,45 εκατ. νέων μετοχών

Η Dionic ανακοίνωσε ότι στις 28/4/2017 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 4.450.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.335.000 ευρώ, λόγω μετατροπής 89 ομολογιών σε 4.450.000 μετοχές, από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) της εταιρίας, έκδοσης 10.11.2016, ονομαστικής αξίας εκάστης 15.000 Ευρώ, με τιμή μετατροπής 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της B Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.7.2016 και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 10/11/2016.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί άμεση τροποποίηση του καταστατικού, πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας την 30/12/2016, και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ.5208/16-1-2017 σχετική ανακοίνωση.

Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της 25/4/2017 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 4.450.000. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v