Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Ζημιές 5,06 εκατ. ευρώ το 2016

Τα EBITDA του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε € 2,10 εκατ. έναντι € 0,4 εκατ. το 2015. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ομίλου στις 31.12.2016 ανήλθαν σε 2,16 εκατ. ευρώ.

Dionic: Ζημιές 5,06 εκατ. ευρώ το 2016
Σε € 53,55 εκατ. ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Dionic το 2016, έναντι 47,79 € το 2015, αυξημένος  κατά 12,05%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε  € 10,11 εκατ.  έναντι € 13,95 εκατ.  το 2015. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε  € 2,10 εκατ. έναντι   € 0,4 εκατ. το 2015.

Τα κέρδη  προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε  € 0,19 εκατ. έναντι ζημιών   € 1,96 εκατ. το 2015 ενώ οι ζημιές προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν σε   € 5,02 εκατ.έναντι κερδών  € 2,45 εκατ.το 2015. Οι ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν € 5,06 εκατ. έναντι κερδών  € 1,7 εκατ. το 2015.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ομίλου στις 31.12.2016 ανήλθαν σε 2,16 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις για τα οποία έχουν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις ρύθμισης στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και αναμένεται η οριστικοποίηση τους.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία βρίσκεται στην κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου από τον Απρίλιο του 2014.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v