Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Εσοδα 244,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο

Ανθεκτικότητα επέδειξαν οι πωλήσεις των εταιρειών του ομίλου στις αρχές της χρονιάς. Πτωτικά κινήθηκαν τα EBITDA των θυγατρικών. Πώς κινήθηκαν οι επιμέρους τομείς δραστηριοποίησης.

MIG: Εσοδα 244,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG το Α’ Τρίμηνο 2017 ανήλθαν στα €244,5 εκατ. έναντι €245 εκ το Α’ Τρίμηνο 2016, καταγράφοντας οριακή μείωση 0,2% σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι θυγατρικές του Ομίλου συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αντίξοες συνθήκες στους κλάδους δραστηριότητάς τους, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ρυθμό μείωσης του ΑΕΠ της χώρας το Α’ Τρίμηνο 2017 κατά 0,5% έναντι του Α’ Τριμήνου 2016 και στην περιστολή της κατανάλωσης των νοικοκυριών (χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η πτώση τόσο των συνολικών πωλήσεων στα super markets κατά 4% έναντι του Α’ Τριμήνου 2016 όσο και των πωλήσεων λευκού γάλακτος στην Ελληνική αγορά κατά 12,8% έναντι του Α’ Τριμήνου 2016).

Παρά τις εν λόγω αντίξοες συνθήκες, οι πωλήσεις των θυγατρικών παρουσίασαν σχετική ανθεκτικότητα. Επισημαίνεται ότι το Α’ Τρίμηνο είναι το λιγότερο σημαντικό λόγω εποχικότητας για την πλειονότητα των θυγατρικών του Ομίλου, ως εκ τούτου δεν είναι ενδεικτικό των τάσεων για το σύνολο του έτους.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών το α’ Τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε κέρδη €13,1 εκ έναντι €26,5 εκ το α’ Τρίμηνο 2016. Η εν λόγω μείωση προκύπτει από τις θυγατρικές ATTICA (κυρίως) και VIVARTIA (δευτερευόντως), τα αποτελέσματα EBITDA των οποίων επιβαρύνθηκαν από τη σημαντική αύξηση του κόστους καυσίμων (σε όρους €), λόγω της αύξησης της τιμής πετρελαίου, και τη συνεχιζόμενη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στη χώρα αντιστοίχως.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του ομίλου ΥΓΕΙΑ, αντιθέτως, παρουσίασαν σημαντική ενίσχυση (αύξηση 11% έναντι του Α’ Τριμήνου 2016).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου το Α’ Τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε κέρδη €10,4εκ έναντι €23,4εκ το Α’ Τρίμηνο 2016. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 4,2% έναντι 9,6% το Α’ Τρίμηνο 2016, αντικατοπτρίζοντας τις προαναφερθείσες αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργική κερδοφορία των θυγατρικών ATTICA και VIVARTIA.

Όμιλος ATTICA: οι ενοποιημένες πωλήσεις το Α’ Τρίμηνο 2017 παρουσίασαν αύξηση 2% έναντι του Α’ Τριμήνου 2016 (€44,8εκ έναντι €43,8εκ), λόγω της αύξησης του συνολικού μεταφορικού έργου της εταιρίας. Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, αντιθέτως, παρουσίασαν ζημία €4,0εκ, έναντι κερδών €5,7εκ το Α’ Τρίμηνο 2016, απόρροια της σημαντικής αύξησης του κόστους καυσίμων (σε όρους €), λόγω της αύξησης των τιμών πετρελαίου. Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και οι τρεις πρώτοι μήνες του έτους παρουσιάζουν τη χαμηλότερη κίνηση από τα υπόλοιπα τρίμηνα του έτους.

Όμιλος VIVARTIA: οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €129,3εκ έναντι €133,2εκ το Α’ Τρίμηνο 2016 (μείωση 2,9%), λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών (χαρακτηριστικά παραδείγματα η πτώση τόσο των συνολικών πωλήσεων στα super markets κατά 4% έναντι του Α’ Τριμήνου 2016 όσο και των πωλήσεων λευκού γάλακτος στην Ελληνική αγορά κατά 12,8% έναντι του Α’ Τριμήνου 2016). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε κέρδη €6,6εκ έναντι κερδών €8,3εκ το Α’ Τρίμηνο 2016, αντικατοπτρίζοντας την προαναφερθείσα μείωση των πωλήσεων. Οι εταιρίες του ομίλου Vivartia διατήρησαν την ηγετική τους θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 30% το Α’ Τρίμηνο 2017) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 64% το Α’ Τρίμηνο 2017). Η Vivartia παραμένει ηγέτιδα εταιρία τόσο στη συνολική αγορά λευκού γάλακτος στην Ελλάδα (μερίδιο αγοράς 27% το Α’ Τρίμηνο 2017) όσο και στον κλάδο εστίασης με παρουσία 518 σημείων στη χώρα.

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: το κύριο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων είναι η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών κερδών EBITDA (αύξηση 11% στα €11,6εκ έναντι €10,4εκ το Α’ Τρίμηνο 2016). Η αύξηση των πωλήσεων (4% στα €61,6εκ έναντι €59,0εκ το Α’ Τρίμηνο 2016) σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας συνέβαλαν στη διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, έναντι
του Α’ Τριμήνου 2016, στο 18,8%. Στις ενοποιημένες πωλήσεις και τα αποτελέσματα EBITDA περιλαμβάνεται η επιβάρυνση λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας, οι οποίοι ισχύουν από 01.01.2013 έως 31.12.2018. Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ
ακολουθώντας το πλάνο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, συνεχίζει να επιδεικνύει αυξητικούς ρυθμούς τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο.

Όμιλος SingularLogic: οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €8,6εκ έναντι €9,8εκ το Α’ Τρίμηνο 2016 (μείωση 12%), αντικατοπτρίζοντας τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο, λόγω της συνεχιζόμενης περιστολής των επενδυτικών πλάνων του ιδιωτικού τομέα (χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στον κλάδο Πληροφορικής & Ανάπτυξης Λογισμικού για το Α’ Τρίμηνο 2017 υποχώρησε κατά 7% έναντι του Α’ Τριμήνου 2016) και τις σοβαρές καθυστερήσεις στη δημοπράτηση έργων του Δημοσίου τομέα. Η μείωση των πωλήσεων επηρέασε δυσανάλογα αρνητικά τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA (ζημία €2,2εκ έναντι κερδών €1,4εκ το Α’ Τρίμηνο 2016), καθώς η εταιρία συνεχίζει να
επενδύει σε νέες λύσεις πληροφορικής τόσο στους υφιστάμενους τομείς δραστηριότητας, όσο και σε νέους, από τα οποία προσδοκά οικονομικό όφελος στα επόμενα τρίμηνα του έτους. Επισημαίνεται ότι το Α’ τρίμηνο είναι το λιγότερο σημαντικό λόγω εποχικότητας, ως εκ τούτου δεν είναι ενδεικτικό των τάσεων για το
σύνολο του έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v