Νίκας: Στο 1,72% μειώθηκε η συμμετοχή της Global Capital Investors μετά την ΑΜΚ

Η Global Capital Investors (II) LP κατέχει πλέον, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας GCI Food Enterprises συνολικά 1.365.149 μετοχές της Εκδότριας και συνολικά 1.365.149 δικαιώματα ψήφου.

Νίκας: Στο 1,72% μειώθηκε η συμμετοχή της Global Capital Investors μετά την ΑΜΚ

Η Νίκας ανακοίνωσε ότι μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την 31/05/2017, των νέων μετοχών της εκδότριας, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που η Global Capital Investors (II) LP κατέχει μέσω της θυγατρικής της εταιρείας GCI Food Enterprises Limited κατήλθε συνολικά σε 1,72% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, συνεπεία της μη άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης που αναλογούσαν στη GCI Food Enterprises Limited , μέτοχο της Εκδότριας.

Η Global Capital Investors (II) LP κατέχει πλέον, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας GCI Food Enterprises Limited συνολικά 1.365.149 μετοχές της εκδότριας και συνολικά 1.365.149 δικαιώματα ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v