Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός Πυρίμαχα: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι από 19/6/2017 έως 19/6/2021.

Μαθιός Πυρίμαχα: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ανακοίνωσε, κατόπιν συνεδριάσεως του νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτό ψηφίστηκε και διαμορφώθηκε από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης Ιουνίου 2017, τη τελική σύνθεση η οποία έχει ως εξής:

1.Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου , Πρόεδρος, ΔΣ ,Εκτελεστικό Μέλος,

2. Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

3. Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος, μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Νικόλαος Μαθιός του Ιωάννη, μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου, μη Εκτελεστικό Μέλος,

6. Μοσχόπουλος Γεώργιος του Αγγέλου, μη Εκτελεστικό Μέλος,

7.Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου, μη Εκτελεστικό Μέλος

Η διάρκεια της θητείας είναι τετραετής, ήτοι από 19/6/2017 έως 19/6/2021 ή την τυχόν μεταγενέστερη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του έτους 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v