Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Moda Bagno: Ενέκρινε την τροποποίηση του ομολογιακού η ΓΣ

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση των όρων του κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού ύψους ως 3 εκατ. ευρώ της εισηγμένης που καλύφθηκε από την Εθνική.

Moda Bagno: Ενέκρινε την τροποποίηση του ομολογιακού η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 22/05/2017 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Moda Bagno στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρείς (3) μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπούντες το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία. Οι μέτοχοι της εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την από 01/05/2017 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η τροποποίηση των όρων του Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας ποσού Ευρώ τρία εκατομμύρια (3.000.000€) καλυφθέντος από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΔΟΣ Α.Ε. κατά ποσοστό 90% και από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ κατά ποσοστό 10% και υπογραφής σχετικής πρόσθετης πράξης του ως άνω Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου.

Το ως άνω Δάνειο ποσού 3.000.000 ευρώ εκδόθηκε και καλύφθηκε από τις ως άνω Τράπεζες, την 30/09/2013 κατόπιν της από 10/04/2013 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 15/04/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποιηθεί δυνάμει της από 23/12/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Περαιτέρω τροποποιήθηκε εκ νέου δυνάμει της από 30/08/2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ειδικότερα, με την από 22/05/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, αίτημα της Εταιρείας για την τροποποίηση του όρου 6 ΤΟΚΟΣ - ΕΠΙΤΟΚΙΟ παράγραφος 6.4 του Παραρτήματος Α΄ ( Όροι του Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου) στο ανωτέρω Πρόγραμμα Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου.

Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα αναθέσει περαιτέρω σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να προβεί στην υπογραφή της σχετικής Πρόσθετης Πράξης τροποποίησης και την παροχή συναίνεσης εφόσον απαιτηθεί για την μεταρρύθμιση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, της υπ' αριθμ. 7627/Σ/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και την υπογραφή κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου που θα απαιτηθεί για την τροποποίηση του Ομολογιακού Δανείου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v